Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN & CÔNG TÁC LẶN    

Địa chỉ: Số 71A đường 30 tháng 4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 84.254.3839871-3372    Fax : 84.254.6257044

Website: www.vantaibien.com.vn

​ 

Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn được thành lập ngày 02 tháng 6 năm 1983. ​

Chức năng - Nhiệm vụ

 • Thực hiện kịp thời và có chất lượng công tác dịch vụ bằng tàu biển cho các đơn vị của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro  đảm bảo các loại hình sản xuất trên biển;
 • Bảo đảm khai thác hợp lý và có hiệu quả đội tàu biển của Vietsovpetro;
 • Bảo đảm thực hiện các công tác kỹ thuật ngầm dưới nước.​

Nguồn lực:

 • Hiện nay Xí nghiệp có gần 800 CBCNV với 9 phòng, ban giúp việc cho Ban Giám đốc, Ban lặn gồm 56 thợ lặn có trình độ kỹ thuật cao, Xưởng sửa chữa tàu và đội tàu gồm:
 • 03 tàu cẩu công trình có sức nâng từ 500 đến 1200 tấn;
 • 13 chiếc tàu dịch vụ có công suất từ 1.128 đến 16.000 mã lực;
 • 02 tàu phụ vụ công tác lặn;
 • 01 Tàu phục vụ trực cứu hộ, cứu hỏa;
 • 03 sà lan và pontoon;
 • 01 tàu khách. 
 • 02 thiết bị khảo sát dưới biển ROV làm việc ở độ sâu 1.000

Chứng chỉ:

Xí nghiệp đang áp dụng hệ thống chứng chỉ ISM Code, ISO Chất lượng 9001:2008, ISPS (Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng)​

Sản phẩm dịch vụ:

 • Cung cấp tàu rải ống lắp đặt đường ống dẫn dầu/khí dưới đáy biển (Trường Sa, Côn Sơn);
 • Cung cấp tàu cẩu, sà lan, tàu dịch vụ đa năng phục vụ xây dựng, lắp ráp, sửa chữa các công trình biển;
 • Cung cấp thuyền trưởng hướng dẫn, chỉ huy lai kéo, chỉ huy di chuyển giàn để điều khiển, di chuyển giàn khoan tự nâng, giàn nửa chìm nửa nổi, FSO, xà lan vận chuyển chân đế siêu trường siêu trọng và các phương tiện khácư trên biển
 • Cung cấp tàu để khảo sát, hỗ trợ sửa chữa phần ngầm các công trình biển và các giàn khoan di động, tháo lắp hệ thống neo cho các trạm rót dầu không bến;
 • Dịch vụ cung cấp tàu kéo, phục vụ cho việc di chuyển các giàn khoan di động, các tàu chứa dầu;
 • Trực cứu hộ, chữa cháy cho các công trình biển; thu gom dầu tràn trên biển.
 • Cung cấp tàu phục vụ thử vỉa, khảo sát địa chấn.
 • Các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình xuất dầu tại trạm rót dầu không bến (vớt ống, kéo giữ để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa FSO và Tanker);
 • Dịch vụ vận chuyển và cung cấp hàng hoá ra các công trình biển và ngược lại, gồm hàng trên boong, bơm cement, cung cấp nhiên liệu, nước sinh hoạt, nước kỹ thuật…;
 • Thực hiện các công tác dưới nước như kiểm tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng công trình, tháo lắp cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, bao gồm khảo sát phần ngầm bằng ROV ;
 • Tìm kiếm, trục vớt, cứu hộ, phục vụ tàu thuyền.

  - Các loại hình dịch vụ của Ban lặn:

 • Khảo sát khuyết tật mối hàn bằng đo biến thiên từ trường dòng điện.acfm
 • Khảo sát các công trình biển cố định và các phương tiện nổi.
 • Khảo sát, sửa chữa phần ngầm các công trình biển.
 • Khảo sát trực quan tổng thể.gvi
 • Bảo dưỡng PLEM (hệ thống van ngầm).
 • Đo độ dày kim loại bằng máy siêu âm Cygnus-1.
 • Đo điện thế bảo vệ âm cực.
 • Khảo sát khuyết tật mối hàn bằng hạt từ.
 • Khảo sát sinh vật biển.
 • Kháo sát chi tiết hệ thống chống ăn mòn cho các công trình biển;
 • Hàn cắt kim loại dưới nước.
 • Khảo sát nền đáy và trục vớt ngoại vật.
 • Xây dựng đường ống ngầm
 • Chụp ảnh và quay phim dưới nước.

Đối tác – Dự án:

Xí nghiệp đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm như: hạ thủy lắp chân đế siêu trường siêu trọng Đại Hùng - 02, thi công biển công trình trọng điểm P1, P2 thuộc Bộ Quốc phòng,  lắp đặt xây dựng giàn Tê Giác Trắng và FPSO Armada (HLJOC), hoàn tất lắp đặt giàn RC4, RCDM và rải tuyến đường ống thu gom khí Rồng - Đồi Mồi. Lắp đặt giàn E1A Rạng Đông cho JVPC, Hạ thủy chân để siêu trọng Hải Thạch - 01 (Biển Đông JOC). Xây dựng và lắp đặt giàn BK17.

Tham gia làm dịch vụ ngoài cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước tại Lô 09-3, Lô 12/11, BK Thiên Ưng, lắp đặt chân đế Sư Tử Trắng, dự án P5, P6 của  Bộ Quốc phòng…

 


 ​