Sign In

Trang chủ Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

  • Hiện nay, Vietsovpetro bao gồm 15 đơn vị trực thuộc có chức năng phối hợp thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong và ngoài nước.
  • Đội ngũ lao động quốc tế bao gồm gần 7000 cán bộ công nhân viên trong đó có hơn 6500 người Việt nam và gần 500 người Nga
  • Vietsovpetro sở hữu 1 đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, nhiều kinh nghiệm, có đội ngũ công nhân kỹ thuật trình độ và tay nghề cao, đủ khả năng làm chủ công nghệ, điều hành tốt các chu trình sản xuất đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt là địa chất dầu khí, công nghệ khoan, khai thác dầu, khai thác khí, tự động hóa, thiết kế công trình dầu khí
  • Nhiều chuyên gia giỏi Việt nam đã từng bước thay thế các chuyên gia Nga trong các lĩnh vực quan trọng
  • Số lượng Cán bộ công nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 50% tồng số cán bộ công nhân viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao chiếm 44%.