Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

1. CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

+ Các tài liệu hướng dẫn​

+ Danh sách các địa phương có dịch​​


​2.Khai báo y tế Online: Dành cho CBCNV đi biển


 ​

3.Mẫu Khai Báo Y Tế​: Dành cho nhân sự nhà thầu đi biển
Download Mẫu khai báo y tế: File PDF​​​ - File Word​​​​​​
Quy trình khai báo dành cho nhân sự nhà thầu
​​​
Mọi thắc mắc và gửi mẫu khai báo về địa chỉ mail: ytdpvsp.mc@vietsov.com.vn