Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Năng lực hoạt động​

      

Cùng với các hoạt động tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, Vietsovpetro với thế mạnh về cơ sở vật chất và kinh nghiệm của mình đã phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước. Dưới đây là một số ví dụ về các lĩnh vực Vietsovpetro đã tham gia đấu thầu và hoàn thành nhiều dự án dịch vụ quan trọng cho các công ty dầu khí đang hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam:

Nghiên cứu khoa học:

  • Thiết kế - lập dự toán các giếng khoan tìm kiếm, thăm dò cho công ty VRJ, PIDC, cho giàn nhẹ do Petronas quản lý;
  • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải hoán By - Pass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ.
  • Sửa chữa và vận hành mỏ:
  • Cung cấp dịch vụ vận hành mỏ cho các công ty Hoàn Vũ JOC, VRJ, Hoàng Long JOC, Thăng Long JOC, Petronas và công trình thu gom khí của PV Gas.
  • Xây dựng và lắp đặt các công trình dầu khí biển:
  •  Xây dựng và lắp đặt đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, Nam Côn Sơn;
  • Xây dựng và lắp đặt giàn cho JVPC, CLJOC, HL-HV JOC;
  • Xây dựng giàn Đại Hùng - 02 ở độ sâu 111 mét nước;
  • Xây dựng giàn Hải Thạch – Mộc Tinh cho Biển Đông POC;
  • Xây dựng giàn Thiên Ưng ở độ sâu 110 mét nước.​