Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Năng lực hoạt động​

      

      Với kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, Vietsovpetro có đủ năng lực thực hiện tất cả các dự án về dầu khí trên lãnh thổ Việt nam, Liên bang Nga và các nước thứ ba, đặc biệt là các dự án lớn – cần kết hợp nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nguồn lực lớn.

Vietsovpetro luôn sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí trong nước và quốc tế để cung cấp các loại hình dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực sau đây:

 • Nghiên cứu, thăm dò và khai thác mỏ;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí biển;
 • Khảo sát & sửa chữa các công trình khai thác dầu khí;
 • Điều hành khai thác mỏ;
 • Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí, thiết bị năng lượng;
 • Khoan, sửa chữa giếng khoan.
 • Đo địa chấn và địa vật lý các giếng khoan;
 • Thu gom và vận chuyển khí, vận hành và bảo dưỡng các giàn nén khí;
 • Dịch vụ vận tải biển & công tác lặn;
 • Phòng, chống và thu gom dầu tràn;
 • Dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị;
 • Phân tích thí nghiệm; mô hình vỉa.
 • Dịch vụ vận tải ô tô, vận tải siêu trường siêu trọng;
 • Dịch vụ công nghệ thông tin & liên lạc;
 • Dịch vụ kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh;​