Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Năng lực hoạt động​

      

     Với kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, Vietsovpetro sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí trong nước và quốc tế để cung cấp các loại hình dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực sau đây:

 • Nghiên cứu thăm dò và khai thác mỏ; thiết kế công trình dầu khí biển;
 • Khảo sát, xử lý và minh giải tài liệu địa chất, đáy biển;
 • Khoan, sửa chữa và đo địa vật lý các giếng khoan dầu khí;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt (EPCI), khảo sát & sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, điện gió ngoài khơi;
 • Điều hành khai thác mỏ; Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí, điện gió ngoài khơi và thiết bị năng lượng khác;
 • Thu gom, vận chuyển khí, vận hành và bảo dưỡng các giàn nén khí;
 • Dịch vụ vận tải biển, công tác lặn & khảo sát ngầm ROV;
 • Phòng, chống và thu gom dầu tràn;
 • Dịch vụ hủy giếng, thu dọn mỏ và tháo dỡ các công trình trên biển;
 • Dịch vụ Logistic: cung cấp dịch vụ cảng, kho bãi và cung ứng vật tư thiết bị; Dịch vụ vận tải ô tô, vận tải siêu trường, siêu trọng;
 • Dịch vụ phân tích thí nghiệm;
 • Dịch vụ kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh và dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng;
 • Dịch vụ công nghệ thông tin & liên lạc;
 • Đào tạo, huấn luyện về an toàn, nâng cao bậc thợ và ngoại ngữ Nga - Anh.