Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

​​​​​​​
 CƠ CẤU TỔ CHỨC LIÊN DOANH VIETSOVPETRO
​​​​​​​​​​​​​​​

Hiện tại, Vietsovpetro có cơ cấu tổ chức gồm Bộ máy điều hành với 18 phòng ban và 18 đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ công nhân viên Vietsovpetro có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực đảm đương toàn bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò đến khai thác và xuất khẩu dầu thô, không chỉ cho riêng Vietsovpetro, mà còn có khả năng cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí khác trong và ngoài nước.

 
                                   ​      
;      ​​                                                                                  

 

​ ​