Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

LIÊN DOANH VIETSOVPETRO
VÀ CÔNG TÁC AN TOÀN - SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG
 

Công tác An toàn sản xuất, Sức khỏe và Bảo vệ môi trường (ATSKMT) được Liên doanh Vietsovpetro xác định là yếu tố nền tảng, quan trọng hàng đầu để đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động có nguy cơ rủi ro cao như tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí biển. Qua quá trình trên 40 năm phát triển, Vietsovpetro đã liên tục hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hoạt động, mô hình, sơ đồ tổ chức của Hệ thống quản lý với nhiều tính năng nổi trội, đạt được những thành tựu ngày càng cao trong công tác ATSKMT.

I. Chính sách

Vietsovpetro luôn ưu tiên cho việc đảm bảo rằng tất cả các hoạt động sản xuất của Vietsovpetro được thực hiện trong tình trạng An toàn, đảm bảo Sức khỏe cho người lao động và thân thiện với Môi trường.

Vietsovpetro sẽ thiết lập, phát triển và duy trì một Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường nhằm đảm bảo: 

1. Tình trạng An toàn và bảo vệ Sức khỏe cho tất cả cán bộ công nhân viên Vietsovpetro, nhân viên các nhà thầu và những người có liên quan đến hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.

2. Kế hoạch công tác An toàn, Sức khỏe, Môi trường và tất cả các tài liệu, chỉ dẫn khác về An toàn, Sức khỏe, Môi trường của Vietsovpetro đều đượс thiết lập trên quan điểm: An toàn và Sức khỏe luôn được coi trọng ngang bằng với các hoạt động sản xuất và kinh doanh khác.

3. Đảm bảo An toàn và Sức khỏe là trách nhiệm không chỉ của cán bộ công nhân viên Vietsovpetro mà còn là trách nhiệm của tất cả khách hàng và nhà thầu của Vietsovpetro.

4. Điều kiện tiên quyết đối với tất cả các quá trình sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro là tất cả cán bộ công nhân viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy tắc an toàn trên cơ sở Chính sách An toàn, Sức khỏe, Môi trường của Vietsovpetro và các quy định liên quan khác của Việt Nam và Quốc tế.

5. Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ các hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.

Để thực hiện các cam kết trên, Vietsovpetro sẽ:

1. Tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, các quy chế và các hiệp định Quốc tế về An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến các hoạt động của Vietsovpetro.

2. Tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục mà Vietsovpetro đã ban hành.

3. Thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện điều kiện làm việc An toàn và Sức khỏe cho người lao động và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

4. Báo cáo và điều tra đầy đủ, đúng quy định các tai nạn, sự cố, đồng thời áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa tai nạn và sự cố tương tự.

5. Yêu cầu tất cả các nhà thầu khi làm việc phải triển khai và thực hiện Kế hoạch An toàn, Sức khỏe, Môi trường phù hợp với các tài liệu đang áp dụng của Vietsovpetro.

II. Năng lực

1. Về đào tạo

- Đào tạo về an toàn – vệ sinh lao động cho nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6  theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đào tạo T-BOSIET, T-FOET, T- HUET,  H2S, BOAT, BOAT-F, BOAT-S theo tiêu chuẩn OPITO.

- Đào tạo An toàn chống phun, An toàn khí, Đội xuồng cứu sinh, Đội ứng cứu sự cố công trình biển, Kiểm soát giếng khoan theo tiêu chuẩn IWCF.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn các ngành nghề trong thăm dò và khai thác dầu khí.

2. Về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị an toàn

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các loại bình chữa cháy bột hóa học, CO2; hệ thống chữa cháy cố định nước, bọt, và hệ thống chữa cháy thể tích CO2, FM200.

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy thở không khí nén cách ly.

- Bảo dưỡng và kiểm định chai chứa khí dung tích đến 300 lít.

3. Về ứng cứu sự cố

- Ứng cứu phun trào dầu khí.

- Ứng phó tràn dầu, hóa chất.

- Chữa cháy, cứu người bị nạn trong sự cố.​​

III. Mô hình Hệ thống quản lý ATSKMT​

    

IV. Sơ đồ tổ chức Hệ thống quản lý ATSKMT

            

 

V. Những tính năng nổi trội của Hệ thống quản lý ATSKMT

Công tác quản lý ATSKMT được đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ và thống nhất và triển khai đồng bộ từ Ban Tổng giám đốc tới từng người lao động. Vietsovpetro có Hội đồng An toàn với sự tham gia của giám đốc và chánh kỹ sư các đơn vị cơ sở. Hội đồng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra tình trạng An toàn, Phòng chống cháy nổ, Vệ sinh công nghiệp và Bảo vệ môi trường ở các công trình, tàu thuyền của Vietsovpetro, kiểm tra và đánh giá kiến thức an toàn của các cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật.

Tại Bộ máy điều hành, Vietsovpetro có Phòng An toàn Sức khỏe và Môi trường, là bộ phận trực tiếp tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý ATSKMT, chủ động điều phối công việc và tổ chức xây dựng, triển khai Chính sách ATSKMT của Vietsovpetro. Tại các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro đều có các phòng, ban hoặc bộ phận phụ trách công tác ATSKMT. Hiện nay trong Vietsovpetro hiện có trên 180 cán bộ làm công tác ATSKMT.

Vietsovpetro có Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường, là đơn vị chuyên trách về công tác An toàn và Bảo vệ môi trường, với trên một trăm cán bộ chiến sỹ và cơ sở vật chất, có chức năng phòng ngừa sự cố, tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường, ứng cứu các sự cố (cháy nổ, phun trào dầu khí, tràn dầu và cứu hộ người bị nạn trong sự cố) xảy ra trên các công trình của Vietsovpetro và đào tạo nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng an toàn, bảo hộ cho người lao động.

Nhằm mục đích hoàn thiện không ngừng công tác ATSKMT cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của các văn bản quy phạm pháp luật và các đối tác, Vietsovpetro đã triển khai xây dựng và áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và Bảo vệ môi trường theo ISO 14001. Hiện nay Bộ máy điều hành và tất cả các đơn vị trong Vietsovpetro đã có chứng chỉ quản lý chất lượng theo ISO 9001. Nhiều đơn vị đã tích hợp Hệ thống với cả 3 loại chứng chỉ trên (Xí nghiệp Khai thác dầu khí; Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng; Trung tâm Y tế; Xí nghiệp Dịch vụ cảng và Cung ứng vật tư thiết bị; Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn; Xí nghiệp Cơ điện; Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường). Một số đơn vị có hệ thống tích hợp 2 chứng chỉ ISO 9001 và OHSAS 18001 (Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí; Xí nghiệp Khai thác các công trình khí). Từ năm 2009, Vietsovpetro đã đưa vào áp dụng Chương trình quan sát an toàn (STOP) đã hỗ trợ có hiệu quả công tác an toàn, lôi cuốn toàn bộ người lao động tham gia vào công tác phòng ngừa tai nạn lao động và sự cố.

Về công tác bảo vệ môi trường, Vietsovpetro luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Trong sản xuất, Vietsovpetro luôn lựa chọn công nghệ/máy móc thiết bị thân thiện với môi trường, luôn có đầu tư thích đáng vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Ngay từ khâu thiết kế và xây dựng các công trình, đặc biệt là công trình biển. Vietsovpetro đã trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác Bảo vệ môi trường đồng thời giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường biển.

 Quản lý chất thải là lĩnh vực mà các văn bản pháp luật ngày càng có những quy định khắt khe. Cho đến nay, công tác quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại đã đáp ứng được các yêu cầu cùa Luật bảo vệ môi trường. Việc xử lý chất thải, bên cạnh việc thuê nhà thầu xử lý chất thải bằng phương pháp đốt, từ năm 2011 Vietsovpetro đã lựa chọn thêm các nhà thầu chuyên trong lĩnh vực xử lý vỏ thùng phuy, dầu nhớt thải và ắc-quy thải để tái chế, thu hồi.

Trong việc tuân thủ các yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 1995 đến nay Vietsovpetro đã thực hiện được 24 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các kế hoạch phát triển mỏ ngoài khơi, đầu tư xây dựng các công trình bờ và cam kết/kế hoạch bảo vệ môi trường cho các chiến dịch khoan. Căn cứ các ĐTM đã được phê duyệt, từ năm 1995 đến nay, hằng năm Vietsovpetro đều thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát môi trường định kỳ cho các công trình bờ và biển (2 lần/năm cho các công trình bờ và 2-3 năm/lần cho các công trình biển). Chương trình nhằm kiểm tra, so sánh, phát hiện những thay đổi có tác động xấu đến môi trường, để kịp thời tìm ra nguyên nhân và có phương án khắc phục. Kết quả thu được cho thấy các chỉ số môi trường ở các khu vực khảo sát vẫn trong tầm kiểm soát.

Về công tác chuẩn bị và ứng cứu khẩn cấp: Các đội ứng cứu sự cố thường xuyên luyện tập để sẵn sàng ứng cứu các loại sự cố trên các công trình biển. Hiện nay, với đội ngũ cán bộ lành nghề, chuyên nghiệp; các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cùng với việc sử dụng phần mềm chuyên dụng, Vietsovpetro luôn sẵn sàng, kịp thời ứng phó có hiệu quả các dạng sự cố xảy ra trên các công trình trong khu vực hoạt động của mình. Trong những năm qua, Vietsovpetro không chỉ thực hiện việc ứng cứu sự cố tại các công trình của mình, mà còn có khả năng cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí trong ngành và đã nhiều lần hỗ trợ về kinh phí, nhân lực, vật lực cho việc ứng cứu các vụ tràn dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần hiệu quả vào công tác ứng cứu tràn dầu cho khu vực phía Nam. 

VI. Thành tựu

Trong lịch sử xây dựng và phát triển, Vietsovpetro đã nhiều lần đạt các mốc 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động. Kỷ lục 9 triệu giờ công lao động liên tục an toàn được lần đầu tiên xác lập trong lịch sử vào ngày 01 tháng 3 năm 2010 và được tái lập lần thứ hai vào ngày 11 tháng 01 năm 2016.

Riêng trong lĩnh vực An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Vietsovpetro đã được các cơ quan quản lý Nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen và danh hiệu như: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015, 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương (từ năm 2009 đến nay), 01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (năm 2011). Ngoài ra, Vietsovpetro còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

Năm 2013, Hội Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận Vietsovpetro đạt các Tiêu chí vì Môi trường quốc gia lần thứ nhất.​

 Số Giờ Công an Toàn của Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro:​

​​​​