Sign In


liên hệ


Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

105 Lê Lợi, Phường Thắng nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

+84.254.3839 871

+84.254.3839 857

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Bí thư Đảng ủy​, Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại:  – Email: lamnq@vietsov.com.vn 

ĐẢNG ỦY:
Ông Vũ Việt Kiều – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại: 0918392356 – Email: kieuvv.hq@vietsov.com.vn

CÔNG ĐOÀN:
Ông Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại: 0903801046 – Email: datnq.hq@vietsov.com.vn

ĐOÀN THANH NIÊN:
Ông Võ Văn Châu – Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại: 0914217346 – Email: chauvv.fg@vietsov.com.vn

HỘI CỰU CHIẾN BINH:
Ông Đặng Đình Công – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại: 0903692692 – Email: congdd.rd@vietsov.com.vn

VĂN PHÒNG:
​Ông Lê Đoan Cường – Chánh văn phòng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Điện thoại: 0903728770 – Email: cuongld.mt@vietsov.com.vn