Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Lịch sử hình thành

 1. 1981
 2. 1984
 3. 1985
 4. 1986
 5. 1987
 6. 1995
 7. 1997
 8. 2001
 9. 2005
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2012
 13. 2016
 14. 2019
 15. 2021
 1. 19/06/1981

  Lễ ký Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô về việc thành lập Liên doanh Dầu khí Việt -Xô (nay là Liên doanh Vietsovpetro)

 2. 24/05/1984

  Phát hiện dòng dầu công nghiệp tại giếng BH- 5, Bạch Hổ

 3. 21/06/1985

  Phát hiện dầu công nghiệp đầu tiên tại mỏ Rồng

 4. 26/06/1986

  Khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ.

 5. 11/05/1987

  Phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng Móng mỏ Bạch Hổ tại giếng thăm dò BH-6.

 6. 16/04/1995

  Bắt đầu đưa khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ vào bờ, cung cấp cho tổ máy nhiệt điện Bà Rịa

 7. 12/10/1997

  Khai thác tấn dầu thứ 50 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng .

  31/10/1997

  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định số 37KT/CTN trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Vietsovpetro lần thứ I

 8. 21/01/2001

  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định số 922/2001/QĐ/ CTN trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Vietsovpetro lần thứ II .

  21/11/2001

  Khai thác tấn dầu thứ 100 triệu

 9. 04/12/2005

  Khai thác tấn dầu thứ 150 triệu.

 10. 24/03/2009

  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định số 449/QĐ-CTN trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Vietsovpetro.

 11. 23/10/2010

  Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định số 1813/QĐ-CTN trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Vietsovpetro.

  27/12/2010

  Ký Hiệp định Liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro.

 12. 08/08/2012

  Khai thác tấn dầu thứ 200 triệu.

 13. 12/04/2016

  Khai thác tấn dầu thứ 220 triệu.

  25/05/2016

  Đưa vào bờ mét khối khí thứ 30 tỷ.

  19/12/2016

  Đưa mỏ khí Thiên Ưng, Lô 04-3/12 vào khai thác.

 14. 25/01/2019

  Khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12.

  28/12/2019

  Đưa vào bờ 35 tỷ M3 khí.

 15. 14/02/2021

  Khai thác tấn dầu thứ 240 triệu.