Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Lĩnh vực hoạt động

                        

      

Lĩnh vực hoạt động chính của Vietsovpetro là nghiên cứu khoa học, khảo sát, khoan thăm dò địa chất, thiết kế phát triển xây dựng mỏ, khai thác dầu và khí, thu gom xử lý dầu, khí và condensate tại Lô 09-1 và các Lô dầu khí khác ở thềm lục địa Việt Nam; cung cấp các dịch vụ dầu khí/năng lượng cho các đối tác ở Việt Nam và trong khu vực.

Với kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, Vietsovpetro sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí trong nước và quốc tế để cung cấp các loại hình dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực sau đây:

 • Nghiên cứu thăm dò và khai thác mỏ;
 • Khảo sát, xử lý và minh giải tài liệu địa chất, đáy biển;
 • Khoan, sửa chữa và đo địa vật lý các giếng khoan dầu khí;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt (EPCI), khảo sát & sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, điện gió ngoài khơi;
 • Điều hành khai thác mỏ; Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí, điện gió ngoài khơi và thiết bị năng lượng khác;
 • Thu gom, vận chuyển khí, vận hành và bảo dưỡng các giàn nén khí;
 • Dịch vụ vận tải biển, công tác lặn & khảo sát ngầm ROV;
 • Phòng, chống và thu gom dầu tràn;
 • Dịch vụ hủy giếng, thu dọn mỏ và tháo dỡ các công trình trên biển;
 • Dịch vụ Logistic: cung cấp dịch vụ cảng, kho bãi và cung ứng vật tư thiết bị; Dịch vụ vận tải ô tô, vận tải siêu trường, siêu trọng;
 • Dịch vụ phân tích thí nghiệm;
 • Dịch vụ kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh và dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng;
 • Dịch vụ công nghệ thông tin & liên lạc;
 • Đào tạo, huấn luyện về an toàn, nâng cao bậc thợ và ngoại ngữ Nga - Anh.​