Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Lĩnh vực hoạt động

                        

        

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động trên cơ sở các Hiệp định Liên Chính phủ được ký kết giữa Việt Nam và Liên Xô (1981), Việt Nam và Liên bang Nga (2010) về hợp tác tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Hiện tại, Vietsovpetro có cơ cấu tổ chức gồm Bộ máy điều hành với 18 phòng ban và 14 đơn vị thành viên có chức năng phối hợp thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đội ngũ lao động quốc tế bao gần 6.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực đảm đương toàn bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò đến khai thác và xuất khẩu dầu thô, không chỉ cho riêng Vietsovpetro, mà còn có khả năng cung cấp dịch vụ cho các công ty dầu khí khác trong và ngoài nước.
Cùng với các hoạt động tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, Vietsovpetro với thế mạnh về cơ sở vật chất và kinh nghiệm của mình đã phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ dầu khí cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước. Dưới đây là một số ví dụ về các lĩnh vực Vietsovpetro đã tham gia đấu thầu và hoàn thành nhiều dự án dịch vụ quan trọng cho các công ty dầu khí đang hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam:
Nghiên cứu khoa học:

 • Thiết kế - lên dự toán các giếng khoan tìm kiếm, thăm dò cho công ty VRJ, PIDC, cho giàn nhẹ do Petronas quản lý;
 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải hoán By - Pass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ.
Sửa chữa và vận hành mỏ:
 • Cung cấp dịch vụ vận hành mỏ cho các công ty Hoàn Vũ JOC, VRJ,  Hoàng Long JOC, Thăng Long JOC, Petronas và công trình thu gom khí của PV Gas.
Xây dựng và lắp đặt các công trình dầu khí biển:
 • Xây dựng và lắp đặt đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, Nam Côn Sơn;
 • Xây dựng và lắp đặt giàn cho JVPC, CLJOC, HL-HV JOC;
 • Xây dựng giàn Đại Hùng - 02 ở độ sâu 111 mét nước;
 • Xây dựng giàn Hải Thạch – Mộc Tinh cho Biển Đông POC;
 • Xây dựng giàn Thiên Ưng ở độ sâu 110 mét nước.
Với kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có, Vietsovpetro sẵn sàng hợp tác với các công ty dầu khí trong nước và quốc tế để cung cấp các loại hình dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực sau đây:
 • Nghiên cứu thăm dò và khai thác mỏ; thiết kế công trình dầu khí biển;
 • Khảo sát, xử lý và minh giải tài liệu địa chất, đáy biển;
 • Khoan, sửa chữa và đo địa vật lý các giếng khoan dầu khí;
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt (EPCI), khảo sát & sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, điện gió ngoài khơi;
 • Điều hành khai thác mỏ; Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí, điện gió ngoài khơi và thiết bị năng lượng khác;
 • Thu gom, vận chuyển khí, vận hành và bảo dưỡng các giàn nén khí;
 • Dịch vụ vận tải biển, công tác lặn & khảo sát ngầm ROV;
 • Phòng, chống và thu gom dầu tràn;
 • Dịch vụ hủy giếng, thu dọn mỏ và tháo dỡ các công trình trên biển;
 • Dịch vụ Logistic: cung cấp dịch vụ cảng, kho bãi và cung ứng vật tư thiết bị; Dịch vụ vận tải ô tô, vận tải siêu trường, siêu trọng;
 • Dịch vụ phân tích thí nghiệm;
 • Dịch vụ kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh và dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng;
 • Dịch vụ công nghệ thông tin & liên lạc;
 • Đào tạo, huấn luyện về an toàn, nâng cao bậc thợ và ngoại ngữ Nga - Anh.