Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

NHỮNG THÀNH TỰU

Liên doanh Vietsovpetro

 • 248
  Triệu tấn dầu thô

  248

  Đã khai thác được trên 248 triệu tấn dầu thô

 • 39
  Tỷ mét khối khí

  39

  Đã thu gom và vận chuyển vè bờ trên 39 tỷ mét khối khí

 • 88
  Tỷ USD

  88

  Doanh thu bán dầu đạt trên 88 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam trên 57,2 tỷ USD

 • 9

  Mỏ dầu có giá trị thương mại

  9

  Đã phát hiện 9 mỏ dầu, khí có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, trong đó đặc biệt mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất Việt Nam

 • 600
  Giếng đã khoan

  600

  Đã khoan hơn 600 giếng bao gồm hơn 75 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò và 327 giếng khoan khai thác

 • 60
  Công trình biển

  60

  Xây dựng trên 60 công trình biển:13 giàn khoan KT cố định , 37 giàn đầu giếng, 2 cụm giàn công nghệ trung tâm, 3 giàn nén khí...

 • 800
  Km Đường ống kết nối

  800

  Đã lắp đặt trên 800km đường ống kết nối tất cả các công trình nội mỏ, liên mỏ thành một hệ thống liên hoàn