Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

NHỮNG THÀNH TỰU

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

 • 229
  Triệu tấn dầu thô

  229

  Tính đến tháng 3 năm 2018 đã khai thác được trên 229 triệu tấn dầu thô từ lô 09-1

 • 33
  Tỷ mét khối khí

  33

  Tính đến tháng 3 năm 2018 thu gom và vận chuyển vè bờ trên 33 tỷ mét khối khí

 • 78
  Tỷ USD

  78

  Tính đến tháng 3 năm 2018 doanh thu bán dầu đạt gần 78 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam trên 48 tỷ USD

 • 8

  Mỏ dầu có giá trị thương mại

  8

  Đã phát hiện 8 mỏ dầu, khí có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, trong đó đặc biệt mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất Việt Nam

 • 450
  Giếng đã khoan

  450

  Đã khoan hơn 450 giếng bao gồm hơn 75 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò và 327 giếng khoan khai thác

 • 50
  Công trình biển

  50

  Xây dựng trên 50 công trình biển:14 giàn khoan KT cố định , 25 giàn đầu giếng, 2 cụm giàn công nghệ trung tâm, 3 giàn nén khí...

 • 770
  Km Đường ống kết nối

  770

  Đã lắp đặt trên 770km đường ống kết nối tất cả các công trình nội mỏ, liên mỏ thành một hệ thống liên hoàn