Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Số 105 - Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố  VũngTàu, Việt Nam
Điện thoại: 84.254.3839857  Ext: 2274/2347
Fax: 0254.3563373​


Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển (gọi tắt là Viện hoặc Viện NCKH và TK) được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1985.

Chức ​​​năng – Nhiệm vụ:

 • Tổ chức nghiên cứu khoa học và thiết kế các dự án trực tiếp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trung hạn của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
 • Thực hiện các nghiên cứu và đưa ra cơ sở khoa học về mặt kỹ thuật - công nghệ và kinh tế cho công tác tìm kiếm thăm dò, khoan, khai thác, xây dựng, vận hành các công trình dầu khí.
 • Soạn thảo, cung cấp cho Vietsovpetro các giải pháp công nghệ - kỹ thuật, các hồ sơ thiết kế - dự toán ở tất cả các giai đoạn xây dựng, cải hoán và sửa chữa các công trình của Vietsovpetro, thực hiện giám sát tác quyền trong quá trình xây dựng, sửa chữa công trình.
 • Nghiên cứu và đề xuất phương án khả thi để mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của Vietsovpetro ra thị trường dầu khí thế giới, cũng như tổ chức quản lý điều hành tốt các dự án đang triển khai.
 • Quản lý các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ngoài Lô 09-1

Nguồn lực:

Nhân sự:
Với nguồn nhân lực hiện có gần 400 CBCNV, trong đó phía Việt Nam có 20 tiến sỹ chuyên ngành, 59 thạc sỹ và nhiều chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, đã đóng góp nhiều thành tựu khoa học cho sự nghiệp dầu khí Việt Nam.
Trang bị kỹ thuật:
Toàn bộ các phòng ban của Viện được trang bị hệ thống máy tính với các module phần mềm mạnh, giúp tính toán các thông số kỹ thuật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các nghiên cứu phòng thí nghiệm được thực hiện trên các máy móc chuyên dụng với sai số nhỏ nhất và công năng cao nhất. Với trạm máy tính hiện đại Workstation cho phép xử lý, minh giải và tính toán các số liệu trong lĩnh vực địa chất – địa vật lý.
Phần mềm:
Công nghệ thông tin được áp dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Viện với việc trang bị các phần mềm thương mại thế giới sử dụng trong công tác tính toán sản xuất. Trong số đó có các phần mềm thương mại như CMG dùng mô hình thủy động lực học khai thác mỏ, OILTEST, PANSYSTEM trong xử lý số liệu nghiên cứu giếng. HYSYS sử dụng trong mô hình công nghệ thu gom xử lý chất lưu. Các bộ phận thiết kế được hỗ trợ bởi chương trình tính tải trọng CEASAR, tính kết cấu STAAD III… và hàng loạt các chương trình khác.
Danh sách phần mềm: CMG, GeoFrame, CEMCADE, QUESTOR, RMS, BASROC, OILTEST, PANSYSTEM, SESAM, BOCAD, Auto CAD, OLGA, OFFPIPE, CEASAR, STAAD Pro, HYSIS, SACS, SAGE PROFILE,…

Chứng chỉ:

Áp dụng  hệ thống chất lượng ISO -9001 do Bureau Veritas cấp.

Sản phẩm dịch vụ:

 • Nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, tính toán trữ lượng các mỏ dầu khí;
 • Thiết kế, giám sát và tối ưu hóa quá trình khai thác mỏ dầu khí;
 • Nghiên cứu soạn thảo công nghệ khoan và sửa chữa các giếng khoan;
 • Nghiên cứu soạn thảo công nghệ khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu và khí;
 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế và sửa chữa các công trình biển và trên bờ;
 • Thiết kế khai thác mỏ dầu khí;
 • Soạn thảo các giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn cho các công trình dầu khí;
 • Soạn thảo các kế hoạch phát triển dài hạn và ngắn hạn cho các mỏ dầu khí;
 • Phân tích mẫu dầu, khí, nước, các sản phẩm dầu, dung dịch, hóa chất cho các công tác khoan, khai thác dầu và khí, chống ăn mòn kim loại ngoài biển;
 • Thiết kế công nghệ và xây dựng mỏ; 
 • Thiết kế đường ống cáp ngầm; 
 • Thiết kế tổ chức thi công; chống ăn mòn.

Đối tác – Dự án:

Viện NCKH&TK đã hoàn thành hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và thiết kế .
Thành tựu phát hiện và tổ chức khai thác có hiệu quả hàng loạt mỏ, trong đó có Mỏ Bạch Hổ, Mỏ Đông Nam Rồng, Bắc Trung Tâm Rồng, Đông Rồng, Nam Trung Tâm Rồng, Nam Rồng - Đồi Mồi của Vietsovpetro. Công trình có ý nghĩa và hiệu quả lớn nhất mà Viện NCKH và TK đảm nhận là nghiên cứu, phát hiện ra thân dầu trong đá Móng mỏ Bạch Hổ - thân dầu đặc biệt hiếm có trên thế giới và tổ chức khai thác thành công, trong đó có bơm ép nước đã làm tăng lượng dầu thu hồi trên 100 triệu tấn dầu và hàng chục tỷ mét khối khí đồng hành. Thành tựu này không những đem lại hiệu quả kinh tế to lớn cho Vietsovpetro mà còn đóng góp quan trọng cho khoa học dầu khí thế giới.
Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu của Viện NCKH và TK tập trung vào việc tìm ra các giải pháp duy trì khai thác ổn định các mỏ Rồng, Bạch Hổ cũng như tìm kiếm thăm dò các mỏ dầu mới cho Vietsovpetro. Viện NCKH và TK đã hoàn thành nhiều công trình quan trọng như tính trữ lượng dầu và khí hòa tan, thiết kế công nghệ khai thác và xây dựng các mỏ thuộc Lô 09-1, 09-3, 04-3, phát hiện và đưa vào khai thác hàng loạt các mỏ/khu vực mới như Gấu Trắng, Thỏ Trắng, Đông Bắc và Nam Bạch Hổ, …
Hàng năm, Viện NCKH và TK còn thực hiện và hoàn thành hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và công trình khảo sát, thiết kế, dự toán cũng như tổ chức phân tích hàng nghìn mẫu các loại, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia. Viện NCKH và TK còn là trung tâm đào tạo nhiều chuyên gia - không những cho Vietsovpetro  mà còn cho nhiều công ty dầu khác; tổ chức nhiều khóa đào tạo, hội thảo khoa học dầu khí trong nước và quốc tế.

Các dự án dịch vụ lớn làm cho đối tác bên ngoài, mảng thiết kế:
1.  Công trình nhà giàn DK của Bộ Quốc phòng.
2.  Công trình thu gom khí mỏ Rồng và Nam Rồng - Đồi Mồi của Tổng công ty Khí PVGAS