Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

                 BAN ĐỜI SỐNG - NHÀ Ở  VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Địa chỉ: Số 02 - Pasteur, phường 7, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại:02543 839793 ext: 8241

Fax:02543 837797


Ban Đời sống - nhà ở và Văn phòng làm việc được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập Ban Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc thuộc Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất và Phòng Đời sống - Nhà ở thuộc Bộ máy điều hành Vietsovpetro.

Chức năng – Nhiệm vụ:​

  • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ đời sống trên các công trình biển.
  • Quản lý và cho CBCNV thuê nhà ở tại các khu tập thể tiểu khu 1, 2 (thuộc khu 5 tầng) và khu tập thể Mai Anh của Vietsovpetro.
  • Quản lý và vận hành các tòa nhà văn phòng làm việc của Vietsovpetro.
  • Kiểm tra giám sát việc cung cấp ​dịch vụ đời sống tại các căn tin, nhà ăn trên các công trình bờ thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Nguồn lực:

Hiện tổng số CBCNV của Ban là 187 người, bao gồm: Ban lãnh đạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ, Phòng Dịch vụ tiểu khu 1, Đội kỹ thuật và Đội Vệ sinh - Cây cảnh.

Chứng chỉ:

Đang nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008

Sản phẩm dịch vụ:

  • Dịch vụ quản lý khai thác, vận hành các tòa nhà văn phòng làm việc.
  • Dịch vụ quản lý, vận hành, cho thuê nhà tại các khu tập thể của Vietsovpetro.
  • Dịch vụ giám sát, quản lý đời sống trên các công trình biển và bờ của Vietsovpetro.

Đối tác – Dự án:

Hiện Ban Đời sống – Nhà ở và Văn phòng làm việc đang hợp tác với các khách hàng, như: Công ty cổ phần Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (Petrosetco Vũng Tàu), Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Bà Rịa – Vũng Tàu (Getraco), Công ty cổ phần giải pháp tòa nhà thông minh IBS, Công ty TNHH B & H, Công Ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam… nhằm cung cấp hàng hóa thực phẩm đời sống cho các công trình biển và các căn tin trên bờ, dịch vụ vệ sinh môi trường, bảo trì hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, hệ thống phong cháy – chữa cháy, bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa không khí và cung cấp thang máy, dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống tháng máy Mitsubishi cho các tòa nhà văn phòng làm việc.