Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ   

 Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 84-254-3839871 # 2456            Fax: 84-254-3832383

Website:  gas.vietsov.com.vn​

Xí nghiệp Khai thác các công trình khí được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1995.

Chức năng - Nhiệm vụ:

 • Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng tất cả các giàn nén khí của Vietsovpetro hoặc vận hành thuê cho các nhà thầu khác một cách an toàn, hiệu quả.
 • Thực hiện kế hoạch của Vietsovpetro về thu gom, xử lý, nén và vận chuyển khí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cung cấp cho hệ thống gaslift phục vụ khai thác dầu và đưa khí vào bờ cho các nhà máy điện,  đạm và công nghiệp hóa dầu từ khí.
 • Tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án thu gom khí; hoàn thiện quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý khí hiện hữu để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất.
 • Thực hiện các dự án dịch vụ cho các công ty bên ngoài trong lĩnh vực xây dựng (EPC) về thu gom, xử lý, vận chuyển khí và vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình khí.

Nguồn lực:

 • Hiện Xí nghiệp có gần 300 CBCNV với trình độ, tay nghề cao, trong đó có trên 150 người có trình độ đại học và trên đại học, đang quản lý và vận hành 3 giàn nén khí trên biển thuộc mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.
  • Giàn nén khí Trung tâm với 6 tổ máy nén khí dẫn động bằng tuốc bin khí, tổng công suất gần 10 triệu m3 khí thành phẩm/ngày ở áp suất đầu ra 125 at-mốt-phe; 03 trạm phát điện (gas turbine generators) với tổng công suất gần 9 MW.
  • Giàn nén khí Nhỏ với 4 tổ máy nén khí dẫn động bằng động cơ khí, tổng công suất 1.5 triệu m3/ ngày ở áp suất đầu ra 100 at-mốt-phe;
  • Giàn nén khí mỏ Rồng với 02 máy nén cao áp có công suất 0.9 triệu m3/ ngày, áp suất đầu ra là 110 át-mốt-phe; 01 máy nén thấp áp (máy nén trục vít dẫn động  bằng động cơ điện) với công suất 0.5 triệu m3/ ngày, ở áp suất đầu ra  25 át-mốt-phe; 01 trạm phát điện (gas turbine generators) công suất 2.8 MW.

 • Xí nghiệp Khai thác các công trình khí là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các loại thiết bị như:
  • Waukesha gas engine
  • Gas turbine
  • Nouvo Pignone reciprocating compressor
  • Dresser-Rand centrifugal compressor
  • Solar centrifugal compressor
  • Howden booster compressor
  • Caterpillar diesel engine
  • Power generator driven by gas turbine
  • Các loại bơm và thiết bị phục vụ cho công nghệ xử lý khí
  • Hệ thống làm khô khí bằng TEG và các thiết bị phụ trợ.

Chứng chỉ:

 • Chứng chỉ của tổ chức Đăng kiểm quốc tế DNV (Det Norske Veritas) và BV (Bureau Veritas) cho giàn nén khí Trung tâm và giàn nén khí Nhỏ.
 • Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do DNV cấp và đang xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp bao gồm: ISO 9001: 2015 / ISO 14001: 2015 / OHSAS: 18001: 2007

Sản phẩm - dịch vụ:

 • Vận hành, bảo dưỡng các giàn nén khí công suất lớn và thiết bị chuyên ngành:
  • Vận hành các giàn nén khí ngoài khơi hoặc các hệ thống công nghệ trên giàn nén khí.
  • Bảo dưỡng – sửa chữa (đại tu, bảo dưỡng sửa chữa hoặc thay thế) các tuốc bin khí, các loại máy nén khí (ly tâm, piston, trục vít), hệ thống điện (power station).
  • Bảo dưỡng – sửa chữa các thiết bị công nghệ chuyên dụng như: Hệ thống làm khô khí bằng TEG; các loại máy bơm Condensate (piston, ly tâm…); các loại van sử dụng trong công nghiệp khí
  • Huấn luyện và tổ chức công tác an toàn, cứu hộ khí.

 • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong công nghiệp khí:
  • Quản lý, tổ chức và triển khai các dự án khí, phát triển mỏ, đầu tư xây dựng giàn; nâng cấp, cải tạo các công trình hiện hữu; quản lý các hợp đồng EPCI trong ngành Dầu khí;
  • Tư vấn lập FS;
  • Đào tạo nhân lực (on job training) để vận hành và bảo dưỡng các giàn nén khí
  • Cung cấp nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực O&M  tuốc bin khí, máy nén khí.
  • Dịch vụ duy trì chứng chỉ đăng kiểm quốc tế cho các công trình dầu khí.
  • Tư vấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các giàn nén khí được điều khiển và kiểm soát bằng chương trình PLC.
  • Pre –Commissioning, Commissioning các giàn nén khí, hệ thống thu gom, xử lý khí.

Đối tác - Dự án:

 • Hợp đồng "Chìa khóa trao tay" dự án xây dựng và vận hành giàn nén khí mỏ Rồng.
 • Dự án thu gom khí thấp áp Vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.
 • Dự án mở rộng giàn nén khí Trung tâm - CCP (lắp đặt thêm 01 tổ máy nén khí với công suất 1,75 triệu m3/day).
 • Dự án chế tạo và lắp đặt PLEM đường ống Hải Sư Trắng – Bạch Hổ
 • Dự án cải hoán hệ thống khí đầu vào Vòm Bắc
 • Dự án mở rộng hệ thống thu gom khí trên mỏ Rồng.
 • Dự án lắp đặt bypass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ
 • Dự án cải hoán, nâng cấp công suất Riser Block – CCP lên 4 triệu m3/ ngày