Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

            XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN                 

Địa chỉ: Số 65/1 đường 30 tháng 4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
            Điện thoại: 84.254.3839871 Ext: 3488    Fax: 84.254-3839857/3838655
          Website: www.diavatly.com​ - Email: info@diavatly.com

 

Xí nghiệp  Địa vật lý Giếng khoan được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1983.

Chức năng - Nhiệm vụ:
Khảo sát địa vật lý giếng khoan, Carota khí, cảnh giới trong quá trình khoan, bắn mìn mở vỉa, cứu kẹt, thử vỉa gọi dòng và khảo sát công nghệ khai thác mỏ.

Nguồn lực:

Hiện Xí nghiệp có gần 300 CBCNV  đang làm việc tại 7 phòng, ban, trung tâm và 21 đội, xưởng sản xuất trực thuộc. Đây là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật - công nghệ và công nhân có trình độ tay nghề cao với hơn 70% có trình độ đại học thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, có chứng chỉ quốc tế, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Xí nghiệp đã thực hiện đo địa vật lý trên 450 giếng khoan thăm dò và khai thác của Vietsovpetro. Hệ số chất lượng tài liệu luôn đảm bảo ở mức cao hơn 0.90.

Hiện Xí nghiệp đang quản lý và vận hành 04 trạm và máy giếng Halliburton, 02 tổ hợp đo địa vật lý giếng thân trần của Huanding, 06 trạm Karat và máy Nga thế hệ mới phục vụ nhu cầu khảo sát carota tổng hợp trên 11 giàn khoan cùng một lúc, các thiết bị Sondex và Computalog, Wireline Mast cho các đội kiểm tra khai thác, các trạm Geoservices thế hệ mới ALS-03 cho đội carota khí, các thiết bị thử vỉa của Halliburton, PowerWell, World Oil Tools, các phần mềm xử lý tài liệu của Halliburton, Kappa, Senergy, Schlumberger. Ngoài ra, còn có các thiết bị đo địa chấn giếng khoan thẳng đứng (VSP) hiện đại của hãng Avalon Sciences, Máy đo độ bão hòa dầu sau ống chống, ...

Chứng chỉ:

Áp dụng Hệ thống an toàn – sức khỏe – chất lượng – môi trường  ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001.​

Sản phẩm dịch vụ:

  • Khảo sát địa vật lý trong giếng thăm dò và khai thác;
  • Dịch vụ Carota khí và cảnh giới trong quá trình khoan;
  • Khảo sát công nghệ khai thác và trạng thái kỹ thuật ống chống, ống khai thác;
  • Dịch vụ bắn mìn và thử vỉa;
  • Phân tích và xử lý số liệu địa vật lý giếng khoan;
  • Lưu giữ nguồn phóng xạ và vật liệu nổ.

Đối tác – Dự án:

Đã thực hiện thành công dịch vụ khảo sát địa vật lý, bắn mìn, thử vỉa cho các công ty: PVEP, PVEP POC, Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC, PIDC, Cửu Long JOC, VRJ, Petronas Caligari, JVPC, KNOC…