Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ ​​

Địa chỉ: Số 15 - Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại:  84-254.3839871/2 – Ext  5608         Fax: 84.254.6257133

Website:  www.ogpe.com.vn

​​​​​​​​

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí được thành lập ngày 13 tháng 2 năm 1987.  ​

Chức năng - Nhiệm vụ:

 • Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành khai thác các công trình dầu khí biển;
 • Xử lý, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản và xuất bán dầu thương phẩm;
 • Bơm ép nước để trì áp suất vỉa;
 • Phối hợp thu gom và xử lý khí đồng hành;
 • Thực hiện các công việc nhằm gia tăng sản lượng khai thác bằng gaslift, xử lý acid vùng cận đáy, đo khảo sát các thông số giếng khoan để tối ưu hóa chế độ khai thác, kéo dài tuổi thọ giếng và nâng cao hệ số thu hồi dầu;
 • Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, máy móc thiết bị, nhân lực phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí.

Nguồn lực:

Xí nghiêp Khai thác Dầu khí với gần 1700 cán bộ công nhân viên hiện đang quản lý và vận hành 13 giàn cố định có công suất khai thác 20.000 tấn dầu/ ngày đêm; 28 giàn đầu giếng WHP với số giếng khai thác bình quân một giàn là 12 giếng; 2 cụm giàn Công nghệ trung tâm có công suất xử lý 40.000 tấn dầu/ngày đêm; 2 giàn bơm nước ép vỉa có công suất 70.000 m3/ngày đêm; 3 trạm rót dầu không bến FSO có tổng sức chứa hơn 450 ngàn tấn; trên 250 km đường ống ngầm vận chuyển dầu, khí, nước nội mỏ.

Là đơn vị trực tiếp khai thác dầu trên các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Thỏ Trắng và Gấu Trắng, đến nay, Xí nghiệp đã khai thác được hơn 229 triệu tấn dầu thô, thu gom và đưa vào bờ gần 33 tỷ mét khối khí đồng hành.​

Chứng chỉ:​

Hiện Xí nghiệp đang áp dụng hệ thống chứng chỉ : ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, SIEMENS Automation & Drives, ISM code ; Giấy chứng nhận phù hợp (XNKT, No:034/QL12 04/12/2012) , Giấy chứng nhận quản lý an toàn (FSO vietsovpetro 01, No:034/QL15/02, 28/03/2015), Giấy chứng nhận quản lý an toàn (FSO vietsovpetro 02, No:034/QL15/05, 28/03/2015), Giấy chứng nhận quản lý an toàn (FSO Chi Linh, No:034/QL15/01, 28/03/2015).

Sản phẩm dịch vụ:

 • Bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật
 • Kết nối và phát triển mỏ
 • Gọi dòng sản phẩm khai thác
 • Vận hành thử và nghiệm thu các công trình dầu khí
 • Bảo dưỡng sửa chữa máy bơm điện chìm ly tâm
 • Bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị nâng
 • Bảo dưỡng định kỳ hệ thống, thiết bị các nhà máy thuộc ngành Dầu khí
 • Bảo trì, sửa chữa, kiểm định thiết bị khai thác dầu khí
 • Bơm, nén khí áp suất cao ép thử các đường ống, bể chứa bằng nguồn cao
 • Cho thuê chuyên gia ngắn hạn
 • Dịch vụ cảng biển tại cảng xuất dầu thô (trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng dầu khí
 • Gia tăng sản lượng khai thác dầu khí
 • Khảo sát giếng khoan, khai thác
 • Lắp đặt chạy thử và đưa vào vận hành thiết bị dầu khí
 • Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo, đếm công nghiệp
 • Tích hợp hệ thống
 • Thực hiện các công tác liên quan đến thiết bị lòng giếng bằng kỹ thuật cáp tời
 • Thiết kế tích hợp, lập trình, lắp đặt, chạy thử, khởi động các hệ thống điều khiển và giám sát quá trình tự động hóa công nghiệp (PLC, SCADA, DCS…)
 • Vận hành các công trình dầu khí

Đối tác - Dự án:

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí có đầy đủ năng lực về trang thiết bị, máy móc, nhân lực để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành dầu khí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Hiện đang cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng (O&M) cho các mỏ Cá Ngừ Vàng của Hoàn Vũ JOC, NR - ĐM của VRJ, Tê Giác Trắng của Hoàng Long JOC, Hải Sư Trắng/ Đen của Thăng Long JOC và mỏ Thái Bình của Petronas Vietnam.