Sign In

Trang chủ Đơn vị trực thuộc

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

ĐỘI BẢO VỆ VŨ TRANG 
Địa chỉ: Số 67 Đường 30 tháng 4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:    (0254)3834169; (0254) 3839871 – Ext. 3260
Fax: (0254) 3 839 857 – Ext. 3761; 3026
 

Đội Bảo vệ vũ trang  được thành lập ngày 9 tháng 7 năm 1982.

Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và tuần tra canh gác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn về tài sản và các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

- Phối hợp với công an và bộ đội địa phương tổ chức thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; Là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phối hợp với phòng/ban Bộ máy điều hành và các đơn vị tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và phương án phòng chống khủng bố trong tình hình mới.

Nguồn lực:​

- Đội Bảo vệ vũ trang với trên 120 cán bộ nhân viên có nghiệp vụ vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là kinh nghiệm bảo vệ an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm Quốc gia như Cảng Dầu khí và Căn cứ Dịch vụ kỹ thuật trên đất liền.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ các loại hình, mục tiêu  khác nhau, đặc biệt là các mục tiêu nằm trong khu vực phức tạp về an ninh chính trị, bất ổn về trật tự an toàn xã hội.

- Ngoài việc hoàn thành bảo vệ các mục tiêu của Vietsovpetro, Đội Bảo vệ vũ trang còn gia tăng cường độ lao động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tuần tra cang gác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình dịch vụ bên ngoài do các đơn vị của Vietsovpetro đảm nhiệm.

Chứng chỉ:

Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015.

Phạm vi hoạt động:

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và tuần tra canh gác bảo vệ an ninh an toàn tại 28 mục tiêu trên đất liền của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, bao gồm:

  • Cảng Vietsovpetro (gồm khu căn cứ dịch vụ - sản xuất tổng hợp và khu vực mặt nước cảng );
  • Cơ sở nghiên cứu khoa học, lưu trữ tài liệu, nhà xưởng, kho, bãi và cơ sở sản xuất trên đất liền của các đơn vị cơ sở;
  • Văn phòng làm việc Bộ máy điều hành và của các đơn vị cơ sở;
  • Kho vật liệu nổ;
  • Trung tâm huấn luyện an toàn;
  • Kiểm tra an ninh, an toàn người và hàng hóa đổi ca trên các công trình biển bằng trực thăng tại sân bay Vũng Tàu, bằng tàu VSP Express tại Cảng Vietsovpetro;
  • Kiểm tra đột xuất vật tư, hàng hóa, thiết bị chở ra các công trình biển và việc xuất/nhập dầu D.O. tại Cảng Vietsovpetro;
  • Trực tiếp vận hành  cổng điện tử (cổng 105 Lê Lợi, cổng Cảng Vietsovpetro) và  ca nô tuần tra mặt nước cảng.​