Sign In

Trang chủ Đơn vị thành viên

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

TRUNG TÂM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 52, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố  Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 84.254.3839871  Ext. 8734/8714    Fax: 84.254.3839857 – 3465

 

Trung tâm An toàn và Bảo vệ Môi trường được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1988.

Chức năng – Nhiệm vụ:

 • Tổ chức và thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh  doanh của Vietsovpetro nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tài sản và bảo vệ môi trường sinh thái. 
 • Công tác phòng ngừa: Thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa và ngăn ngừa việc vi phạm các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và ngăn ngừa sự xuất hiện các biểu hiện dầu khí, phun trào dầu khí tự do; cháy, nổ và ô nhiễm môi trường trên công trình biển và bờ trong quá trình hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.
 • Khắc phục sự cố và trực cứu hộ - sự cố (ngoại trừ tàu thủy): Thực hiện công việc ứng cứu sự cố và cứu hộ để cứu người và tài sản, bảo vệ môi trường, cô lập và khắc phục sự cố xảy ra trên các công trình của Vietsovpetro.
 • Huấn luyện an toàn, nâng cao nghiệp vụ và đào tạo nghề nghiệp và ngoại ngữ cho CBCNV Vietsovpetro.
 • Thực hiện dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các trang thiết bị và hệ thống chữa cháy, máy thở.
 • Cung cấp dịch vụ ra bên ngoài trong các lĩnh vực nêu trên.

Nguồn lực:

Trung tâm có đội ngũ CBCNV khoảng 120 người với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đã trải qua thực tiễn sản xuất trong ngành Dầu khí, có trình độ ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh) tốt và được trang bị trang thiết bị chuyên dùng tiên tiến đủ khả năng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao.

Chứng chỉ:

Hiện Trung tâm đang áp dụng hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như:

-       ISO 9001-2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007 do hãng DNV chứng nhận;

-       Chứng chỉ chứng nhận bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định thiết bị và hệ thống chống cháy tàu thủy và thiết bị thở do VIRES và DNV cấp;

-       Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh vệ sinh lao động theo Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 (trước là Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013) do Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp;

-       Chứng nhận đào tạo các khóa T-BOSIET, T-FOET, T-HUET theo tiêu chuẩn của tổ chức OPITO.

Sản phẩm dịch vụ:

Với đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý những tình huống phức tạp của ngành công nghiệp dầu khí hiện nay, với các trang thiết bị hiện đại, chuyên dùng đạt tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường có khả năng thực hiện các dịch vụ:

 • Thanh tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy phạm về kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động trên các công trình dầu khí.
 • Ứng cứu các sự cố: dầu khí phun, cháy nổ, dầu tràn.
 • Tư vấn lập kế hoạch ứng cứu sự cố, đào tạo ứng cứu sự cố.
 • Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống phun trào dầu khí, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
 • Đào tạo các khóa an toàn chuyên môn: Làm việc trong không gian hạn chế, Điều khiển giếng khoan, An toàn hóa chất, An toàn khí, An toàn chống phun.
 • Đào tạo các khóa an toàn ngoài khơi theo tiêu chuẩn OPITO: T-BOSIET, T-FOET, T-HUET.
 • Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, đào tạo nghề nghiệp.
 • Đào tạo ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh).
 • Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định bình chữa cháy, thiết bị thở và hệ thống chữa cháy thể tích trên tàu thủy.

Đối tác – Dự án:
Trung tâm đã và đang thực hiện các dự án dịch vụ với các khách hàng như:

PVEP, Công ty Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC, Premier Oil Vietnam, Thăng Long JOC, Korean National Oil Company Vietnam, Biển Đông POC, Petrosetco, PV Shipyard, Lilama 18, Đạm Phú Mỹ, PV Gas…vv.

​