Sign In

tin tức - sự kiện


​Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ISO về việc Tổ chức công tác ISO của Vietsovpetro trong năm 2023 được lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt ngày 06/03/2023, ngày 22/12/2023 tại KND Vietsovpetro (huyên Xuyên Mộc), Liên doanh Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ISO năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024.

Về tham dự Hội nghị, phía Vietsovpetro có ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc, LD Vietsovpetro/Trưởng ban ISO Vietsovpetro – Chủ trì Hội nghị; cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng ban BMĐH và đơn vị trực thuộc, ban điều phối công tác ISO của Vietsovpetro, nhân viên phụ trách ISO của các đơn vị trực thuộc và các phòng/ban BMĐH Vietsovpetro.

Về phía khách mời có đại diện Lãnh đạo của Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Phát - công ty tư vấn Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và Công ty TNHH DNV Việt Nam- công ty đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO.

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận, bao gồm:

1. Tham luận của đại diện Ban ISO Vietsovpetro về báo cáo tổng kết công tác ISO năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo đã tổng kết những công việc thực hiện thường xuyên để duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn, sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường (HTQL CL-ATSKNN – MT) theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 (gồm đánh giá giám sát hiệu lực của chứng nhận, đánh giá nội bộ, đào tạo, khắc phục các điểm không phù hợp,…); đề xuất các công việc cần thực hiện trong năm 2024 (xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO cho 02 đơn vị TTCNTT&LL và Ban ĐSNO-VPLV; hoàn thiện xây dựng HTQLCL cho 05 phòng ban BMĐH để đưa vào phạm vi chứng nhận của HTQLCL BMĐH vào kỳ đánh giá tái chứng nhận tháng 11/2024; mở rộng phạm vi chứng nhận cho XNCĐ; xem xét việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho XNXL,…); nêu các thuận lợi và hạn chế trong quá trình cải tiến, duy trì hệ thống – đặc biệt là việc triển khai các hợp đồng tư vấn và đánh giá chứng nhận do các nhà thầu thực hiện.

2. Tham luận của đại diện Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí về chia sẻ kinh nghiệm trong việc duy trì hệ thống quản lý tích hợp HTQL CL – ATSKNN – MT theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015. Bài tham luận nhấn mạnh đến sự cam kết của lãnh đạo đơn vị đối với công tác ISO, cũng như việc lập và kiểm soát các mục tiêu CL-AT-SK-MT và chương trình thực hiện mục tiêu hàng năm, cũng như tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và tổ chức cấp giấy chứng nhận.

3. Tham luận của đại diện  Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan chia sẻ kinh nghiệm tự thực hiện đánh giá nội bộ (ĐGNB) hệ thống quản lý CL – ATSKNN – MT theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015. Bài tham luận đã nêu được các ưu điểm và hạn chế, cũng như các nguồn lực cần có khi tự thực hiện ĐGNB – trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ chuyên gia ĐGNB để đảm bảo chất lượng đánh giá, cũng như việc theo dõi các hành động khắc phục sau các đợt đánh giá.

4. Tham luận của đại diện Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng về “Thách thức và cơ hội trong việc tự thực hiện đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO tại XN Khoan và Sửa giếng". Bài tham luận đã khái quát được tiến trình chuyển từ việc tự ĐGNB (từ 2006 đến 2011) sang việc thuê đơn vị tư vấn thực hiện ĐGNB (từ 2012 đến nay) với việc so sánh các ưu và nhược điểm của 02 phương án; nêu bật được các khó khăn, thách thức và cơ hội trong trường hợp tự ĐGNB (thách thức về đảm bảo năng lực của nhân lực và chất lượng đánh giá; cơ hội về nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn của CBCNV trong đơn vị,…). Thông qua xem xét các ưu và nhược điểm của 02 phương án, bài tham luận đã đề xuất việc tiếp tục thuê đơn vị tư vấn thực hiện ĐGNB để đảm bảo chất lượng đánh giá chuyên nghiệp; đồng thời cũng đã đề xuất một số giải pháp để loại bỏ các nhược điểm khi thuê ĐGNB (như: chuyên gia đánh giá cần có hiểu biết tốt về hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên của Vietsovpetro cũng như cần đáp ứng được số lượng khi tham gia công việc tại các công trình biển; cho phép đơn vị nhận xét, đánh giá chất lượng của nhà thầu thực hiện các đợt đánh giá,…).

5. Tham luận của đại diện Ban ISO Vietsovpetro về tình hình tự thực hiện và thuê thực hiện ĐGNB tại các đơn vị đang áp dụng các hệ thống ISO; đề xuất lộ trình chuyển dần sang tự thực hiện ĐGNB tại các đơn vị của Vietsovpetro giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026 trong bối cảnh tình hình ngân sách dành cho công tác ISO ngày càng bị thu hẹp.

Tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo và nhân sự phụ trách công tác ISO của các đơn vị đã cho ý kiến về khả năng tự thực hiện ĐGNB của đơn vị trong các năm tiếp theo, cũng như đã đề xuất công tác chuẩn bị cho việc tự ĐGNB.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quốc Thắng - Phó TGĐ Vietsovpetro nhấn mạnh hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO đã được xây dựng tại tại các đơn vị cơ sở (XNKTDK, XN K&SG, XN Khí,…) từ khá lâu ( từ năm 2006). Do đó, các hệ thống quản lý này đã phần nào trở thành công việc thường xuyên gắn liền với công tác sản xuất tại các đơn vị. Để duy trì hiệu quả của các hệ thống quản lý thì cần tiếp tục có sự quan tâm sát sao và tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo đơn vị/ phòng ban, các nhân sự phụ trách công tác ISO, cũng như nhận thức đúng của tất cả các CBCNV. Bên cạnh đó Ban ISO cần xem xét đánh giá tính hiệu quả, đề xuất lộ trình tự thực hiện ĐGNB tại các đơn vị cơ sở trong bối cảnh ngân sách dành cho công tác ISO ngày càng bị thu hẹp.

Hội nghị cũng đã nghe chia sẻ của nhà thầu tư vấn (Công ty Việt Phát) và tổ chức cấp chứng nhận (công ty DNV) về các tiêu chí để lựa chọn các công trình để đánh giá, về sự phối hợp với các đơn vị trong quá trình triển khai hợp đồng với Vietsovpetro - đặc biệt là những khó khăn khi thực hiện công việc trên các công trình biển.

 Sau quá trình thảo luận, ông Trần Quốc Thắng đã kết luận Hội nghị với một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn, sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 trong Vietsovpetro, bao gồm: Tiếp tục thực hiện xây dựng các HTQL cho các phòng, ban, đơn vị mới; Mở rộng phạm vi chứng nhận cho XNCĐ: Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện gió và chế tạo ống cao su thủy lực; ưu tiên tổ chức khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ cho các đơn vị tự thực hiện ĐGNB khi xây dựng Kế hoạch đào tạo hàng năm; tận dụng tối đa việc số hóa trong công tác quản lý của ban ISO (ví dụ: số hóa các tài liệu, quy trình, các báo cáo tổng hợp;…); các đơn vị rà soát, cập nhật các tài liệu, đặc biệt là đối với các tài liệu đã được ban hành trên 05 năm để đảm bảo sự phù hợp của tài liệu với hoạt động của Vietsovpetro và các quy định pháp luật hiện hành...

 Hội nghị đã trao giấy khen của Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác ISO năm 2023, gồm 06 tập thể và 14 cá nhân.

 Một số hình ảnh của Hội nghị:


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị đã trao giấy khen của Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho 06 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác ISO năm 2023


Hội nghị đã trao giấy khen của Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho 14 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác ISO năm 2023


Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tin và Ảnh: Phòng ATSKMT- Vietsovpetro ​


Tin nổi bật