Sign In

tin tức - sự kiện


Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023, Vietsovpetro đã tổ chức khóa đào tạo “Quản lý chi phí hiệu quả" từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu. Tham dự khóa học có các CBCNV thuộc khối KTKH của BMĐH và các đơn vị.

Nội dung khóa học bao gồm phân tích hiệu quả dự án thông qua các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư như NPV, IRR, R; các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự án như chiến lược đầu tư, kinh nghiệm quản lý DA, nhân lực, tài chính, công nghệ, môi trường vĩ mô - vi mô; các mô hình dự báo như mô hình trung bình trượt, mô hình hồi quy...; làm quen với ứng dụng trí tuệ nhân tạo; sử dụng các công cụ Tableau, Python, Power BI, Excel Advance, Big Data... Từ đó giúp tiến hành phân tích, dự báo, đánh giá tiến độ đầu tư, tình hình chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hóa chi phí, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Thông qua chương trình đào tạo này, các CBCNV làm công tác kinh tế - kế hoạch trong toàn Vietsovpetro được cung cấp  cập nhập các kiến thức, đồng thời có thêm cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và giao lưu với nhau, tạo dựng mối quan hệ hỗ trợ và hợp tác trong công việc giữa các đơn vị với nhau và giữa các đơn vị với phòng Kinh tế - Kế hoạch, Bộ máy điều hành.

Một số hình ảnh của khóa học:

Tin và hình ảnh: P. KTKH và P. TCNS BMĐH​


Tin nổi bật