Sign In

tin tức - sự kiện


Trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2023, Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “ Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng" tại trụ sở Bộ máy điều hành với sự tham dự của Lãnh đạo các phòng ban Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộcTổ công tác Văn hóa doanh nghiệp và các tổ chức Chính trị xã hội trên toàn Vietsovpetro.

Chương trình nằm trong chuỗi đào tạo “Lãnh đạo tạo gắn kết", một mắc xích ý nghĩa trong lộ trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro. Trong giai đoạn phát triển sắp tới và với mục tiêu Văn hóa Doanh nghiệp được hệ thống, chuẩn mực và đồng bộ tại Vietsovpetro cùng với sự ra đời của Cẩm nang Văn hóa Vietsovpetro, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các cấp độ cần có năng lực Gây ảnh hưởng và Truyền cảm hứng để khơi gợi, gia tăng niềm tự hào, niềm tin, sự gắn kết của đội ngũ.

Khóa huấn luyện với mục tiêu trang bị những phương pháp hiệu quả để nâng cao kỹ năng trình bày như lên kế hoạch và chuẩn bị bài thuyết trình chuyên nghiệp; tạo và duy trì ấn tượng tích cực ban đầu; tự nhiên hơn và thoải mái hơn khi trình bày; giao tiếp một cách rõ ràng và thuyết phục; phản hồi với các tình huống căng thẳng; truyền cảm hứng để mọi người cùng thay đổi.

Với phương pháp huấn luyện ngay tại thời điểm để chỉnh sửa và hoàn thiện ngay lập tức những hành vi năng lực của học viên, các học viên được tham gia chia sẻ ý kiến, quan điểm của riêng họ về những thay đổi cần thiết trong hành vi, hành động quan sát được của họ; đồng thời các học viên tham gia khóa huấn luyện được tạo cơ hội thực hành những hành vi mới với sự huấn luyện chặt chẽ và chi tiết của chuyên gia huấn luyện nhằm tăng hiệu quả ứng dụng, khóa huấn luyện đã giúp các học viên vượt qua vùng an toàn, thực hành những phương pháp mới để nâng cao kỹ năng trình bày và nhận được nhiều phản hồi tích cực về những giá trị nhận được sau khóa học .

Dưới đây là những hình ảnh trong khóa huấn luyện:


Tin và ảnh: Nhóm Truyền thông VHDN Vietsovpetro


Tin nổi bật