Sign In

tin tức - sự kiện


​Sáng ngày 28/12/2023, Đảng ủy Bộ máy điều hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV. Ban Thường vụ Đảng ủy, UV. Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ, đại diện lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn BMĐH; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng  Đảng ủy Vietsovpetro. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mai Khanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro.  

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy BMĐH, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro nêu rõ, quán trình triển khai nhiệm vụ năm 2023, Vietsovpetro tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức do tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, giá nhiên liệu và việc cung ứng hàng hóa thay đổi so với kế hoạch đầu năm, trong đó có việc đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng của tình hình chính trị Nga - Uraina. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các phòng, ban chủ động trong công tác điều hành, tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng phó linh hoạt với thực tế và động viên cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ BMĐH đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và bốn nhiệm sản xuất chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, BMĐH đã lập kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt công tác tận thăm dò Lô 09-1 và triển khai tại các Lô mới. Tăng cường kiểm soát hoạt động các giếng không ổn định; các giải pháp ngăn ngừa suy giảm sản lượng do hydrate và tắc parafin; nghiên cứu và tiến hành đồng bộ các giải pháp địa-kỹ thuật. Hoàn thành chế tạo, xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch các dự án RC-8 , BK-22, BK-4A.  Sản lượng khai thác dầu/condensate đến hết năm 2023 trên toàn các mỏ VSP dự kiến đạt 3.008,8 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 113,4  nghìn tấn so với Kế hoạch Hội đồng 55 (đạt 103,9 % kế hoạch). Làm tốt công tác tham mưu ban hành và kiểm soát việc thực hiện các qui định, quy chế tạo hành lang pháp lý về hoạch toán kế toán và quản lý nguồn nhân lựctổ chức thành công Hội nghị về Chuỗi cung ứng cho các dự án Điện gió ngoài khơi. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ: năm 2023 dự kiến đạt 234,03 triệu USD (112,6% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế hoàn thành 132% so với kế hoạch. Thực hiện đầy đủ và quan tâm cải thiện chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của CBCNV trong 11 tháng đầu năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Chú trọng lãnh đạo các phòng ban tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro. Đã thực hiện tiết kiệm vật tư VPP và dịch vụ hành chính năm 2023 dự kiến được 60.470 USD, đạt 100 % so với KH được phê duyệt; tiết kiệm điện nước 12 tháng dự kiến đạt 21.682 USD (tương đương 8,53 % so với hạn mức được giao). Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực và biên chế lao động; sắp xếp hợp lý chức danh công việc, đề xuất biện pháp kiểm soát, tăng năng suất lao động. Có 21 lượt CBCNV BMĐH là tác giả, đồng tác giả, người hỗ trợ SK - SC; có 03 SK-SC của các tác giả  BMĐH được Vietsovpetro công nhận, 03 SK công nhận cấp Tập đoàn, được Cục sở hữu trí tuệ cấp 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Tổng giá trị hiệu quả kinh tế do áp dụng các sáng kiến trong năm 2023 là 13,265 USD.​


Đ/c Trần Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy BMĐH, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác chính gồm  chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chính trị kết hợp về nguồn và Hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Tư tưởng của CBCNV, người lao động ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có vi phạm về tư tưởng chính trị. Công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình và thủ tục quy định, chủ động về nguồn, kịp thời bố trí nhân sự khi có sự biến động. Công tác phát triển Đảng, ước tính đến 31/12/2023 kết nạp được 11 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 157% so với chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và dự kiến đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI trong tháng 01/2024). Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng thực hiện tốt; đã kiểm tra, giám sát 100% chi bộ và bí thư chi bộ trực thuộc. chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật kịp thời, đúng quy định đảng viên vi phạm; các hạn chế, khuyết điểm trong năm 2022 đã được khắc phục đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, hướng đến đoàn viên, hội viên.

        Để chủ động triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2024 với kết quả tốt, Đảng ủy BMĐH đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và 05 chỉ tiêu về công tác sản xuất kết hợp với 06 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng; đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên, CBCNV, người lao động tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phối hợp với các đơn vị trong toàn Liên doanh hoàn thành thắng lợi mục tiêu chung.

          Hội nghị cũng đã nghe 03 tham luận về “Mở rộng, phát triển công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro"; “Tình hình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TVĐU về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực"; “Lộ trình xây dựng Văn hóa Vietsovpetro giai đoạn 2022-2025; Vai trò của Truyền thông trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và chia sẻ mô hình  Đại sứ văn hóa".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Khanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể đảng viên, CBCNV, người lao động BMĐH đóng góp vào thành công chung của toàn Vietsovpetro trong việc hoàn thành Kế hoạch Hội đồng 55 và 02 nhiệm vụ bổ sung năm 2023. Để hoàn thành Kế hoạch Hội đồng Hai phía giao trong năm 2024, đồng chí yêu cầu các phòng, ban BMĐH dự báo tốt tình hình, tham mưu Ban lãnh đạo Vietsovpetro triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh, trong đó đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ như: công tác mở rộng vùng hoạt động, cung ứng và bảo dưỡng VTTB, công tác thương mại - dịch vụ, an toàn lao động, xây dựng VHDN... Đồng chí cũng lưu ý, các phòng ban BMĐH tăng cường tổ chức họp giao ban, trao đổi làm việc theo khối sản xuất nhằm tạo sự gắn kết, truyền tải kịp thời chủ trương, định hướng của VSP đến đơn vị sản xuất, hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh và nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc của các Xí nghiệp. Thực hiện đánh giá hiệu quả cũng như tác động của việc triển khai  VHDN đối với CBCNV trong việc thay đổi hành vi, ứng xử, thái độ đối với công việc để xây dựng kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Tăng cường kiểm soát tệ nạn xã hội và việc chấp hành nội quy lao động trong CBCNV, người lao động,...Đ/c Vũ Mai Khanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy BMĐH đã biểu dương 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, biểu dương 06 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Vietsovpetro và Nghị quyết số 20-NQ/TVĐU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro​


Đ/c Nguyễn Thành Minh, Trưởng phòng Tiếp thị & Dịch vụ VSP, trình bày tham luận Mở rộng, phát triển công tác dịch vụ ngoài của Vietsovpetro"


Đ/c Bùi Anh Nam, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch VSP trình bày tham luận Tình hình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TVĐU về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực"


Đ/c Nguyễn Lê Tố Loan, chi bộ Văn phòng - Thanh tra, trình bày tham luận Lộ trình xây dựng Văn hóa Vietsovpetro giai đoạn 2022-2025; Vai trò của Truyền thông trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và chia sẻ mô hình  Đại sứ văn hóa"


Đ/c Trần Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy BMĐH, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro và đ/c Nguyễn Lâm Anh – UV.BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro trao biểu dương 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đ/c Hoàng Phúc Long - Phó Bí thư Đảng ủy BMĐH, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro và đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Chánh Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2023 về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU và Nghị quyết số 20-NQ/TVĐU


Đ/c Lương Quốc Dân, UV.BTV Đảng ủy, Chánh Kế toán VSP và đ/c Nguyễn Thanh Hải, UV.BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BMĐH, Trưởng phòng Thanh tra nội bộ VSP trao biểu dương của Đảng ủy BMĐH cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2023 về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU và Nghị quyết số 20-NQ/TVĐU

Tin, ảnh: Thanh Minh - Minh Hoàng​


Tin nổi bật