Sign In

tin tức - sự kiện


​Thực hiện Quyết định số 1885-QĐ/KH ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, nhằm tổng kết lại kết quả hoạt động trong năm 2023 vừa qua và đề ra các phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, vào ngày 19/12/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin & Liên lạc (TTCNTT&LL) đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, Hội nghị Người lao động năm 2024 và Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2023".

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Liên doanh Vietsovpetro có ông Trần Quốc Thắng – Phó TGĐ Vietsovpetro, ông Nguyễn Đăng Khoa – Chánh Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro, ông Hoàng Thanh Bình - Ủy viên BTV Công đoàn Vietsovpetro. Về phía Trung tâm CNTT&LL, có ông Đặng Đình Công – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, ông Nebozhenko V.A.– Chánh kỹ sư, ông Dương Khắc Tuấn – Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng ban và hơn 60 cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại Trung tâm CNTT&LL.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc LD Vietsovpetro và bằng sự nỗ lực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, Trung tâm CNTT&LL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, cụ thể:

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

 • Mạng thông tin và truyền số liệu: đạt 89.78 % tương đương 105.62% kế hoạch (85%).
 • Mạng liên lạc điện thoại trên bờ: đạt 91.25 % tương đương 104.89% kế hoạch (87%)
 • Mạng liên lạc điện thoại trên CTB: 89.99 % tương đương 105.87% kế hoạch (85%).
 • Mạng liên lạc điện thoại vệ tinh: đạt 90.93% tương đương 104.52% kế hoạch (87%).
 • Mạng vô tuyến: đạt 87.98% tương đương 107.29% kế hoạch (82%).
 • Đáp ứng yêu cầu trong việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ bằng các phần mềm ứng dụng: đạt 100% kế hoạch.
 • Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ ngoài. Tổng doanh thu đạt trên 820.000 USD trong đó:
  • Doanh thu dịch vụ ngoài các dự án Trung tâm tự thực hiện đạt 320.000 USD.
  • Doanh thu các dịch vụ nội bộ cho các đơn vị trong Vietsovpetro trong các dự án DVN và cho các lô ngoài đạt trên 500.000 USD.
  • Lợi nhuận từ các dự án Trung tâm tự thực hiện đạt trên 65.000 USD.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TVĐU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietsovpetro về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro: Tiết kiệm 86.000 USD, không có vật tư tồn kho lâu năm, công tác lập đơn hàng mua sắm VTTB&DV đã tiết giảm trên 850.000 USD.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 15/04/2021 của Đảng uỷ Vietsovpetro về “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Liên doanh Vietsovpetro": TT CNTT&LL đã đăng ký 22 đề tài trong năm 2023. Hàng quý Trung tâm đã tổ chức hội nghị báo cáo NCKH, đều thực hiện 100% theo kế hoạch. Hoạt động KHCN đã chú trọng việc triển khai áp dụng các đề tài ứng dụng công nghệ mới, có tính ứng dụng cao và thực tế nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ của Trung tâm. Trong năm qua Trung tâm đã trình Hội đồng SK-SC Vietsovpetro 11 đơn sáng kiến, được Hội đồng SK-SC Vietsovpetro công nhận 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 09 đơn còn lại đang chờ ý kiến phản biện. Hiệu quả kinh tế tạm tính năm đầu tiên của 11 đơn sáng kiến là 144,212 USD.

Trong năm 2024, Trung tâm CNTT&LL sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đảm bảo vận hành, khai thác hệ thống CNTT và thông tin liên lạc liên tục, an toàn và thông suốt 24/24 phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất của LD Vietsovpetro. Đảm bảo an toàn và an ninh cho toàn bộ hệ thống CNTT của Vietsovpetro.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng để hiện đại hóa hệ thống CNTT&LL nhằm đảm bảo có cơ sở hạ tầng vững chắc.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, thiết kế xây dựng bổ sung, tiếp nhận và chuyển giao các hệ xử lý thông tin kinh tế kỹ thuật để phục vụ hiệu quả và kịp thời cho quản lý và điều hành sản xuất.

Thứ tư, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất. Tập trung nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông để đáp ứng yêu cầu ứng dụng tại Vietsovpetro về chuyển đổi số và trong giai đoạn công nghiệp 4.0.

Thứ năm, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. Chú trọng công tác tự đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn để tiết kiệm chi phí.

Thứ sáu, tăng cường công tác tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Trung tâm và của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.  Tăng cường mở rộng công tác dịch vụ ngoài trong lĩnh vực CNTT&VT.

Thứ bảy, chủ động và tích cực thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đã giao trong quyết định 1310/QĐSX-TTLL về thực hiện công tác chuyển đổi số của Vietsovpetro. Phối hợp triển khai các sáng kiến số theo lộ trình chuyển đổi số của VSP.

Thứ tám, thực hiện việc điều phối, tối ưu hóa băng thông các ứng dụng, dịch vụ hoạt động trên đường truyền Troposcatter mới. Thử nghiệm các dịch vụ, ứng dụng video conference và các ứng dụng yêu cầu băng thông lớn để đánh giá, đưa ra đề xuất sử dụng đường truyền hiệu quả và phù hợp nhất. Triển khai cung cấp các dịch vụ dựa trên băng thông tốc độ cao của đường truyền Troposcatter.

Về công tác Công đoàn: Công đoàn Trung tâm CNTT&LL có tổng số 67 công đoàn viên. Năm 2023, Công đoàn đã kiểm tra và giám sát các chế độ, chính sách đối với CBCNV và người lao động được thực hiện theo đúng quy định; các chế độ lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ được thực hiện tốt, đảm bảo công bằng và tạo sự đồng thuận cho người lao động. Công đoàn cũng đã phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên, người lao động. Công tác an sinh xã hội và từ thiện được đặc biệt quan tâm, mang yêu thương, nhân ái đến những mảnh đời khó khăn, không may mắn.

Về công tác Đảng: Đảng bộ Trung tâm CNTT&LL đã phát huy vai trò chỉ đạo lãnh đạo tất cả các mặt công tác và các tổ chức đoàn thể chính trị của Trung tâm. Công tác Đảng luôn luôn được chú trọng và thực hiện đầy đủ, đúng điều lệ và quy định. Đảng bộ Trung tâm đã luôn chú ý tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy khích lệ đảng viên và toàn thể CBCNV say mê với công việc, nâng cao tính đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Trần Quốc Thắng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc LD Việt-Nga Vietsovpetro đã đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả của Trung tâm CNTT&LL trong năm 2023. Trong thành tích của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đảm bảo sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2023 có đóng góp rất lớn của Trung tâm CNTT&LL. Bên cạnh những công tác thường xuyên để đảm bảo các hệ thống CNTT và Viễn thông liên lạc thông suốt 24/7, Đồng chí cũng nhấn mạnh Trung tâm CNTT&LL cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết và then chốt trong năm 2024:

Một là, hoàn thành nghiệm thu dự án Tư vấn chuyển đổi số của Vietsovpetro. Hoàn thiện các báo cáo và triển khai các sáng kiến số đã được phê duyệt để trình Hai phía.

Hai là, tiếp tục triển khai các hệ thống CNTT và Viễn thông để phục vụ việc điều hành sản xuất của Vietsovpetro. Đặc biệt là hệ thống VSAT cho đội tàu của Vietsovpetro.

Ba là, triển khai đơn hàng nâng cấp hệ thống Oracle ERP để quản trị các nguồn lực của Vietsovpetro, hỗ trợ Lãnh đạo Vietsovpetro trong công tác điều hành sản xuất.

Bốn là, khẩn trương triển khai KHMS năm 2024 đã được Hội đồng LDVN Vietsovpetro lần thứ 56 phê duyệt để kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất.

Về công tác Đảng, tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng và triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Vietsovpetro.

Phát biểu cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Quốc Thắng, Đ/c Đặng Đình Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt và tạo điều kiện của Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Vietsovpetro, Trung tâm CNTT&LL sẽ áp dụng các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Hội nghị đã nghe báo cáo, tham luận về các mặt công tác chuyên môn, về công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023 và phát động thi đua năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Vietsovpetro và Trung tâm CNTT&LL đã trao các bằng khen, giấy khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; Tập đoàn DKQG Việt Nam và Liên doanh Vietsovpetro cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:


Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ


Ông Đặng Đình Công – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm CNTT&LL trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024


Ông Trần Quốc Thắng – Phó TGĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Ông Nebozhenko V.A.– Chánh kỹ sư TTCNTT&LL, đọc Quyết định khen thưởng.


Đ/c Trần Quốc Thắng trao hoa và bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Đ/c Nguyễn Đăng Khoa và Đ/c Đặng Đình Công trao tặng các Tập thể Xuất sắc, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2023


Lãnh đạo Vietsovpetro tặng giấy khen cho các Chi bộ, Đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.


Đại diện Ban Kỹ thuật mạng trình bày tham luận “Đảm bảo An toàn thông tin và An ninh mạng trong tiến trình Chuyển đổi số của Vietsovpetro“


Đại diện Ban Phần mềm trình bày tham luận “Công tác phát triển và vận hành các phần mềm ứng dụng và CSDL“ 


Ông Dương Khắc Tuấn – Phó Giám đốc TTCNTT&LL phát động phong trào thi đua năm 2024.


Ông Trần Ngọc Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm CNTT&LL trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và Phương hướng năm 2024


Ông Hoàng Thanh Bình - Ủy viên BTV Công đoàn Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Ông Đặng Đình Công – Giám đốc Trung tâm CNTT&LL đại diện người lao động đóng góp ý kiến.


Tập thể CBCNV Trung tâm CNTT&LL cùng chụp ảnh lưu niệm


Tin nổi bật