Sign In

tin tức - sự kiện


​​Thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-KH ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc Vietsovpetro về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội nghị công tác Đảng năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024, được sự chấp thuận từ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, sáng ngày 20/12/2023, Xí nghiệp Khai thác dầu khí (XNKT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và Dịch vụ ngoài (DVN), Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng năm 2024, kết hợp với Hội nghị người lao động năm 2024.

Đến dự Hội nghị, về phía Liên doanh Vietsovpetro có ông Vũ Mai Khanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, ông Saraev O.P. - Phó Tổng giám đốc thứ nhất; ông Lê Việt Dũng - Chánh Kỹ sư; ông Nguyễn Lâm Anh - Phó tổng giám đốc; ông Yakovenko E.V - Phó tổng giám đốc; ông Bovt A.V. - Phó chánh kỹ sư; ông Lubnin A.A. - Phó Chánh Địa chất; ông Hoàng Phúc Long - Chủ tịch Công đoàn cùng các vị khách quý là lãnh đạo các phòng ban BMĐH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đại biểu là lãnh đạo, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng viên, công đoàn viên xuất sắc của XNKT năm 2023.

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ sát sao của Ban Lãnh đạo Vietsovpetro, tập thể lao động quốc tế XNKT đã nỗ lực hết sức cùng các đơn vị thành viên trong Vietsovpetro vượt qua mọi khó khăn, thử thách để không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Hội đồng Hai phía đã giao về các chỉ tiêu về SXKD và DVN mà còn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Với Lô 09-1: Vào lúc 11h39 ngày 11/12/2023, Vietsovpetro đã đạt mốc sản lượng 2750 nghìn tấn dầu/condensate, chính thức về đích sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch Hội đồng 55. Dự kiến đến ngày 24/12/2023 sẽ hoàn thành nhiệm vụ bổ sung thứ 1 đạt 2850 nghìn tấn và đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ bổ sung thứ 2 theo HĐ 55, đạt 2902 nghìn tấn (105.5% kế hoạch).

Với Lô 09-3/12: Dự kiến năm 2023, sản lượng khai thác từ Cá Tầm (tỷ phần của VSP) đạt 107 nghìn tấn (73,5% kế hoạch). Như vậy, tổng sản lượng khai thác LD VN Vietsovpetro trong năm 2023 dự kiến đạt 3009 nghìn tấn (103.9% kế hoạch). Dự kiến cả năm 2023 xuất bán 2974,9 nghìn tấn (104% kế hoạch).

Ước tính đến hết năm 2023, doanh thu Dịch vụ ngoài (bao gồm dịch vụ lô có lợi nhuận): đạt 107% kế hoạch. Dịch vụ cung cấp cho các Lô (không lợi nhuận): Doanh thu đạt 91% kế hoạch.

Kế hoạch sản lượng khai thác dầu và condensate năm 2024 là 2791,8 nghìn tấn, trong đó Lô 09-1 là 2700 nghìn tấn, Lô 09-3/12 (55% VSP) là 91,8 nghìn tấn. Đối với Lô 09-01, Hội đồng 56 đã giao thêm nhiệm vụ bổ sung thứ nhất (+100 nghìn tấn) và nhiệm vụ bổ sung thứ hai (không dưới 50 nghìn tấn, thỏa thuận với 2 phía trước 01/07/2024). Kế hoạch khai thác khí thiên nhiên năm 2024 khu vực Đông-Bắc mỏ Rồng là 44,2 triệu m3.

Trong năm 2023, công tác xây dựng Đảng được duy trì và phát triển, cụ thể: đã kiện toàn cấp ủy, giới thiệu đề nghị chỉ định bổ sung 03 đồng chí vào BCH Đảng bộ; bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy XNKT khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đã ban hành Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Đảng bộ XNKT khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung lần 3); kịp thời chỉ đạo kiện toàn nhân sự tham gia cấp ủy 14 chi bộ trực thuộc; kết nạp được 17 quần chúng ưu tú vào Đảng (113% kế hoạch hàng năm); công nhận đảng viên chính thức đối với 14 đồng chí; lập danh sách cử 51 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Hiện cấp ủy đang tiến hành thẩm tra, xác minh 07 lý lịch người xin vào đảng. Đảng bộ XN Khai thác dầu khí được Đảng uỷ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Trong năm 2023, Công đoàn XNKT đã tích cực triển khai việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến người lao động và đã tổ chức được 02 cuộc Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Bên cạnh đó công tác an sinh-xã hội, hoạt động nữ công, phong trào thể dục thể thao cũng được khuyến khích và quan tâm, đảm bảo cho CBCNV-NLĐ vừa yên tâm công tác vừa đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động SXKD&DVN của XNKT trong năm 2023 và phương hướng năm 2024, ông Lê Việt Dũng - Chánh kỹ sư Vietsovpetro đã biểu dương những thành tích mà tập thể lao động quốc tế tại XNKT đã đạt được trong năm 2023, đồng thời ông động viên, khuyến khích XNKT cần đảm bảo phát huy thế mạnh, các tiềm lực sẵn có để duy trì sản lượng, đảm bảo hoàn thành được kế hoạch và nhiệm vụ do Hội đồng Hai phía lần thứ 56 giao phó. Ông nhấn mạnh các vấn đề mà XNKT cần tập trung thực hiện trong năm 2024, gồm: Tăng cường tuân thủ kỷ cương, kỷ luật lao động, trật tự và ngăn nắp trên các công trình biển; Đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo, đặc biệt là đội ngũ quản lý dự án; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số trong việc quản lý và điều hành sản xuất để nâng cao hiệu quả công việc. Ông tin tưởng với đội ngũ lãnh đạo mới, XNKT sẽ có các sáng kiến, giải pháp cụ thể, hợp lý để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị người lao động, ông Hoàng Phúc Long - Chủ tịch Công Đoàn Vietsovpetro đã có phát biểu chỉ đạo, động viên và chúc mừng tập thể người lao động XNKT về kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, ông cũng chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích, thiết thực mà NLĐ quan tâm. Ông kêu gọi tập thể NLĐ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, cùng XNKT vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc XNKT thay mặt cho tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV-NLĐ XNKT cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Tổng giám đốc, sự phối hợp hỗ trợ của các phòng ban BMĐH và các đơn vị nội bộ Vietsovpetro trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ trong thời gian tới. Ông kêu gọi phát huy sự đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt, trách nhiệm, sẻ chia và đặc biệt là kỷ luật, an toàn của toàn thể CBCNV-NLĐ XNKT và tin tưởng với sự quyết tâm đồng lòng này, XNKT sẽ cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và thách thức để hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ bổ sung do Hội đồng Hai phía lần thứ 56 giao cho.

Một số hình ảnh Hội nghị


Quang cảnh hội nghị.


Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc XNKT trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.


Ông Lê Việt Dũng-Chánh kỹ sư LD Việt-Nga Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Công, Phó Bí thư Đảng ủy XNKT, Phó giám đốc Vật tư báo cáo  tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024


Ông Popop A.A - Phó giám đốc thứ nhất, Chánh kỹ sư trình bày về kết quả thi đua khen thưởng của XNKT năm 2023 và phát động thi đua năm 2024.


Ông Nguyễn Mạnh Tuế - Chủ tịch Công đoàn XNKT trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, quy định, quy chế liên quan đến người lao động, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại tại nơi làm việc.
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tình xuất sắc trong năm 2023.

Tin và ảnh: Nguyễn Tuấn Anh & Đức Dũng.


Tin nổi bật