Sign In

tin tức - sự kiện


​Sáng ngày 26/02/2024, tại Hội trường Tòa nhà Xí nghiệp Khoan – TTAT, Công đoàn Vietsovpetro đã chủ trì tổ chức Hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền cho tất cả CBCNV-NLĐ nắm rõ và thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của Vietsovpetro về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kỷ luật tại nơi làm việc; các chương trình phúc lợi về bảo hiểm tai nạn con người (PVI Care), chăm sóc sức khỏe NLĐ.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro cùng đại diện các phòng/ban và các tổ chức chính trị xã hội Xí nghiệp Khoan, Trung tâm an toàn.

 Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền các nội quy, quy định nội bộ tới Người lao động. Việc hiểu rõ những quy định, thông tin về các lĩnh vực quan trọng như kế hoạch sản xuất kinh doanh Vietsovpetro năm 2024 và các giải pháp để hoàn thành hoạch; công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa các sự cố, TNLĐ; việc chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động trên các công trình sản xuất, đặc biệt là nội dung nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn, ma túy; các chế độ phúc lợi về công nghệ thông tin biển – bờ, chăm sóc sức khoẻ người lao động tại Trung tâm Y tế VSP, sử dụng hợp lý hiệu quả quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người (PVI care), sẽ giúp NLĐ thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đồng thời  đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động, góp phần vào phát triển ổn định, bền vững của Vietsovpetro.

Tại hội thảo, đả có 06 chuyên đề được lãnh đạo, chuyên gia các phòng ban/ đơn vị trình bày với các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực:

- Tóm tắt kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024, những khó khăn, thách thức và giải pháp hoàn thành kế hoạch Hội đồng 56 giao do Phòng KTSX trình bày.

- Công tác chấp hành, tuân thủ quy định về nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn, chất gây nghiện trên các công trình sản xuất của Vietsovpetro do Phòng TTBV trình bày.

- Công tác đảm bảo AT, VSLĐ; các tai nạn sự cố năm 2023 và biện pháp khắc phục phòng ngừa do Phòng ATSKMT trình bày.

- Các quy định về sử dụng đường truyền biển bờ, kết nối internet trên công trình biển do Trung tâm CNTT-LL trình bày.

- Bảo hiểm tai nạn con người (PVI Care) năm 2024 và các giải pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường do Phòng QLRR&BH trình bày.

- Quyền lợi về y tế của CBCNV Vietsovpetro và quy trình khám bệnh, bảo lãnh viện phí PVI  tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro do Trung tâm Y tế trình bày.

Sau một buổi làm việc, với sự quan tâm lắng nghe của lãnh đạo các phòng ban/giàn, xưởng, CBCNV XN Khoan và TTAT, Hội thảo đã diễn ra hiệu quả, đạt được mục tiêu tuyên truyền về những chuyên đề quan trọng. Đồng chí Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đề nghị CBCNV, NLĐ tiếp thu và chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy quy định đã được phổ biến, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các CBCNV-NLĐ của đơn vị, từ đó, cùng đoàn kết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, góp phần cùng Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Sau hội thảo tại Xí nghiệp Khoan & SG – TTAT, Công đoàn Vietsovpetro sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo tại các đơn vị để đảm bảo tất cả CBCNV-NLĐ của Vietsovpetro được nghe, hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ các nội dung quan trọng của các chuyên đề.

Một số hình ảnh:


Đồng chí Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị


Đại diện Phòng Kỹ thuật sản xuất trình bày về Kết quả hoạt động sản xuất năm 2023, kế hoạch năm 2024, những khó khăn thách thức và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ Hội đồng 56


Đ/c Nguyễn Thanh HảiTrưởng phòng Thanh tra bảo vệ trình bày chuyên đề về nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy


Đại diện Phòng ATSKMT trình bày chuyên đề về công tác đàm bào AT-VSLĐ


Chuyên đề Quy định sử dụng đường truyền bin bờ và kết nối trên công trình biển do TTCNTT&LL trình bày


Phòng Quản lý Rủi ro & Bảo him trình bày chuyên đề “Bảo hiểm tai nạn con người PVI Care năm 2024 và các giải pháp kiểm soát tỷ lệ bồi thường"


Đại diện Trung tâm Y tế Vietsovpetro trình bày chuyên đ0ề “Quyền lợi về y tế của CBCNV VSP và quy trình khám chữa bệnh - bảo lãnh viện phí PVI tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro"


Các đại biểu tham dự 


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Cơ điện tổ chức giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/18/2024 10:03:53 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Giao hữu bóng đá giữa Zarubezhneft EP Vietnam và LD Vietsovpetro
  • 4/18/2024 9:43:02 PM


    Tin hoạt động đoàn thể
  • XN Khí tổ chức thành công Giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/15/2024 4:54:55 PM