Sign In

tin tức - sự kiện


​​​Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ quản lý sản xuất trực tiếp, trong các ngày 7 & 11/9/2023 tại Tp.Vũng Tàu, Vietsovpetro đã tiếp tục khai giảng các lớp thuộc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý sản xuất trực tiếp".

Đây là nội dung đào tạo nằm trong kế hoạch tổ chức 08 lớp cho 240 CBCNV đảm nhận các chức danh quản lý tại các bộ phận sản xuất trực tiếp của các đơn vị như xưởng, phân xưởng, tổ, đội, nhóm, giàn, tàu … Ngoài nội dung chính là Quản lý sản xuất, khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí, bộ các kỹ năng quan trọng như Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch; Kỹ năng tạo động lực làm việc; Phân công – Hướng dẫn - Ủy thác và Giám sát nhân viên; Kỹ năng giải quyết xung đột, Kỹ năng điều hành cuộc họp, Kỹ năng đánh giá nhân viên,…

Sau quá trình tổ chức lớp đầu tiên của khóa học được tổ chức thành công theo yêu cầu đề ra, với kết quả đánh giá các nội dung đào tạo bao quát và đáp ứng các kiến thức cần thiết đối với vai trò là một quản lý sản xuất trực tiếp cấp cơ sở. Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia tư vấn và đào tạo với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo phát triển đội ngũ, đã giúp cho học viên hoàn thiện và nâng cao năng lực bản thân, đồng thời cập nhật được những phương pháp và công cụ tiên tiến nhất của các mô hình sản xuất hiện đại có thể áp dụng tại Vietsovpetro. Trên cơ sở kết quả của lớp học thứ nhất, Vietsovpetro đã rà soát đánh giá sự phù hợp khối lượng kiến thức cũng như thời lượng các môn học để điều chỉnh cho 07 lớp  tiếp theo đạt được hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh các lớp tại các buổi khai giảng:


Ông Huỳnh Văn Trọng – Trưởng phòng TCNS Vietsovpetro phát biểu giảng lớp thứ hai khóa học


Ông Võ Văn Châu – Phó phòng TCNS Vietsovpetro phát biểu giảng lớp thứ ba khóa học

Các học viên tham gia khóa đào tạo đã tham gia thảo luận sôi nổi ngay các học phần đầu tiên của khóa đào tạo


Tin và ảnh: Phòng TCNS BMĐH VSP​​​


Tin nổi bật