Sign In

tin tức - sự kiệnVào hồi 7:00 ngày 15/07/2023, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tiến hành mở giếng R-24, sau đó vào lúc 9:06 cùng ngày đã tiến hành mở giếng R-66 và vui mừng chào đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-8 mỏ Rồng.

Giàn RC-8

Dự án RC-8 bao gồm xây dựng giàn đầu giếng RC-8, các tuyến đường ống ngầm kết nối với cụm giàn RC-5/9 với tổng chiều dài 11.4 km (đường ống dẫn dầu, đường ống hỗn hợp đa chức năng gaslift/PPD), 1 tuyến cáp điện ngầm 22 kV kết nối với cụm giàn RC-5/9 dài 5.6 km, cải hoán cụm giàn RC-5/9 để tiếp nhận và xử lý sản phẩm từ RC-8. Các thông tin cơ bản của dự án được tổng hợp như Bảng 1.​Chân đế RC-8 được lắp đặt thành công tại mỏ Rồng

Bảng 1 – Thông tin chính và các mốc tiến độ  xây dựng quan trọng của dự án RC-8:

Công việc

Khối

Chân đế

Khối

Thượng tầng

Khối lượng (tấn)

Chân đế: 579 (tấn)

Cọc: 728 (tấn)

Bến cập tàu: 46 (tấn)

940 (tấn)
First cut (khởi công)01/11/202201/11/2022
Nghiệm thu giai đoạn trên bờ24/3/202315/6/2023
Hạ thủy01/04/202316/06/2023
Lắp đặt ngoài biển04/04/202320/06/2023
Hoàn thành đưa vào sử dụng14/7/2023


 Việc nhận dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-8 mỏ Rồng sớm hơn 30 ngày so với kế hoạch đã góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro trong năm 2023. Ngoài ra, thành công của tổ hợp dự án một lần nữa chứng minh năng lực EPCI của Vietsovpetro trong công tác xây dựng và lắp đặt các giàn khai thác dầu khí ngoài khơi, khẳng định định hướng đúng đắn của Hai Phía tham gia (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và CTCP Zarubezhneft) và Ban Lãnh đạo Vietsovpetro về việc tăng cường phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò Lô 09-1 với mục đích duy trì sản lượng khai thác dầu khí trong các năm tiếp theo.


​Vietsovpetro​


Tin nổi bật