Sign In

tin tức - sự kiệnNgày 22/6/2023, Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên và đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham dự chỉ đạo trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Vũ Mai Khanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro và đồng chí Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro đồng chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng, phó các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Vietsovpetro, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi ủy cơ sở, Trưởng các phòng ban Bộ máy điều hành. Toàn cảnh Hội nghị

        Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là: “Đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động; khai thác an toàn, hiệu quả, tận thu tài nguyên các mỏ dầu khí; hoàn thiện tổ chức và năng lực quản trị biến động, duy trì lực lượng lao động cốt lõi, sử dụng tối ưu các nguồn lực, giữ vững ổn định; mở rộng hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ, tạo tiền đề cho phát triển bền vững và lâu dài". Đồng thời xác định 05 nhóm nhiệm vụ sản xuất chính của Đảng bộ gồm: (1) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động; (2) Vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; (3) Tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; (4) Hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; (5) Chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã đề ra 04 chỉ tiêu cần phấn đấu trong nhiệm kỳ: mở rộng khu vực, lĩnh vực hoạt động; tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; khai thác dầu, khí; phát triển dịch vụ. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đại hội cũng đề ra 04 chỉ tiêu tương ứng 04 lĩnh vực công tác chính: chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng và cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nửa đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, sâu sát thực tiễn và sáng tạo trong cách làm cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nỗ lực, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành 04/04 chỉ tiêu sản xuất quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị; vững mạnh về tổ chức và cán bộ; nghiêm minh về kỷ luật đã đạt nhiều kết quả, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ. Vai trò lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng ủy tiếp tục được giữ vững và phát huy, uy tín của tổ chức Đảng được nâng cao. Đảng bộ đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh và Công đoàn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của từng tổ chức. Hoạt động của các đoàn thể gắn kết, tuân thủ tốt Điều lệ, hoàn thành các chương trình/kế hoạch hằng năm theo yêu cầu tổ chức cấp trên. Các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Liên doanh thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.


Đ/c Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro trình bày dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Vietsovpetro trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Trong đó, điểm nổi bật là cấp ủy đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Liên doanh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Vietsovpetro với vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham mưu cho Tập đoàn trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và đề xuất những chủ trương, định hướng, giải pháp thời gian tới tạo điều kiện cho việc triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả tốt. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện Luật Dầu khí. Đồng chí cũng đánh giá cao và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc trong việc tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, vững bền theo năm tháng với Liên bang Nga. Quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm phát huy tốt nhân tố con người.​


Đ/c Phạm Xuân Cảnh, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham dự họp trực tuyến và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ: tìm kiếm, thăm dò các mỏ dầu khí mới; xây dựng và định hình văn hóa doanh nghiệp trong Vietsovpetro; công tác cán bộ, chế độ chính sách lương, thưởng; quan hệ hợp tác kinh tế với đối tác,… Hội nghị cũng thống nhất những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Các đại biểu phát biểu thảo luận


Đ/c Phạm Xuân Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro


Đ/c Trần Công Tín, Chánh Kinh tế Vietsovpetro

Đ/c Nguyễn Tiến Vinh, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro

Đ/c Huỳnh Văn Trọng, UV.BCH Đảng bộ, Trường phòng Tổ chức – Nhân sự Vietsovpetro

Tin, ảnh: Thanh MinhTin nổi bật