Sign In

tin tức - sự kiện


​​                Kỳ 1: Sẵn sàng xây dựng VHDN trên nền tảng văn hóa vốn có

Một nền văn hóa mang đậm bản sắc

Hành trình xây dựng và phát triển, từ những thăng trầm của những ngày đầu tiên gian khó, cho đến những thành quả gặt hái được của Vietsovpetro hôm nay là tổng hòa sức mạnh từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có một yếu tố vô hình, kết tinh trong dòng chảy lịch sử tạo nên sức mạnh để Vietsovpetro vượt qua những thăng trầm và vững bước tiên phong, đó chính là những giá trị văn hóa đã được định hình và kiến tạo trong hơn 42 năm qua.  


Vietsovpetro với những giá trị văn hóa được kiến tạo trong hành trình hơn 42 năm xây dựng và phát triển

Được thành lập trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ, Vietsovpetro là biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai dân tộc Việt-Nga, là đơn vị tiên phong trong ngành Dầu khí Việt Nam, sở hữu tiềm lực lớn mạnh về cơ sở vật chất hạ tầng, tài chính và nhân lực. Vietsovpetro còn là nơi hội tụ tinh hoa – những chuyên gia, kỹ sư hàng đầu của ngành dầu khí Việt Nam với trình độ chuyên môn cao và khát vọng tìm dầu được hình thành và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình quan trọng, cùng với bối cảnh lịch sử hình thành và phát triển của từng thời kỳ đã kiến tạo nên những giá trị văn hóa đặc trưng, tạo nên một nền văn hóa mang đậm bản sắc Vietsovpetro.

Những giá trị văn hóa đã và đang thấm nhuần trong suốt hơn 42 năm qua trong tư tưởng, hành động của người Vietsovpetro, giúp Liên doanh đạt được nhiều thành quả vượt bậc.

Những năm gần đây, khi trên thế giới xảy ra nhiều biến động, các doanh nghiệp đều nhận thấy rằng muốn phát triển bền vững, chuẩn mực, đồng bộ thì cần hình thành môi trường làm việc gắn kết, văn minh. Vì vậy, xây dựng hệ thống Văn hóa doanh nghiệp trở thành nhiệm vụ cấp thiết cho bất cứ cơ quan tổ chức nào. Trong bối cảnh Tập đoàn DKVN đang triển khai thực hiện đề án tái tạo Văn hóa doanh nghiệp, Vietsovpetro xác định mục tiêu chú trọng xây dựng VHDN Vietsovpetro nhằm thấm nhuần định hướng, phương châm hoạt động của Liên doanh vào nếp nghĩ, hành động của toàn đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, đây là một công việc không đơn giản, đòi hỏi công sức, tâm huyết và quyết tâm cao từ Tập thể lãnh đạo và CBCNV Vietsovpetro. Trên chặng đường định hình, xây dựng văn hóa, Vietsovpetro cũng đã đối mặt với khá nhiều thách thức.

Thách thức đầu tiên vừa là thế mạnh mà cũng là khó khăn trong việc xây dựng VHDN Vietsovpetro chính là những giá trị mang tính lịch sử và truyền thống đã thấm nhuần trong đội ngũ CBCNV suốt hơn 40 năm qua. Dù những giá trị văn hóa này đã làm nên những thành tựu của Vietsovpetro nhưng yếu tố này có thể sẽ là rào cản trong việc thay đổi và tiếp nhận giá trị mới cần thiết được tiếp thu để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Vietsovpetro trong giai đoạn tới.

Thách thức thứ hai liên quan đến quy mô, bộ máy hoạt động lớn của Vietsovetro với 18 phòng ban, 18 đơn vị trực thuộc. Sự khác biệt trong văn hóa của mỗi đơn vị dẫn đến một số khó khăn trong việc đồng thuận và đồng bộ những chuẩn mực văn hóa chung của cả Vietsovpetro.

Thách thức thứ ba liên quan đến xây dựng Nhận thức về định hướng, chiến lược và Văn hóa chưa được rõ nét và đồng bộ. Văn hóa doanh nghiệp chính là yếu tố góp phần định hướng, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, thúc đẩy, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, Vietsovpetro cần lập kế hoạch xây dựng Nhận thức, định hướng, chiến lược và văn hóa rõ nét và đồng bộ. Khi có sự thông hiểu định hướng từ lãnh đạo cấp cao đến tất cả các cấp độ CBCNV thì việc triển khai văn hóa sẽ thuận lợi, nhất quán và hiệu quả.

Thách thức thứ tư là việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng văn hóa một cách hệ thống, kiên trì, liên tục để đạt hiệu quả. Đây là một lộ trình dài hạn cần rất nhiều sự nỗ lực, không phải là câu chuyện của “một sớm một chiều" và cần sự vào cuộc của toàn hệ thống.

Định hướng xây dựng văn hóa hướng đến phát triển bền vững

Vượt qua những khó khăn ban đầu, với quyết tâm cao, Vietsovpetro từng bước đẩy mạnh các hoạt động xây dựng văn hóa. Lãnh đạo Vietsovpetro định hướng xây dựng Văn hóa theo hướng thực chất, nói được làm được, trong đó giá trị văn hóa được lồng ghép và trở thành một phần không thể thiếu và là tố chất đặc trưng nổi trội của con người Vietsovpetro. Thêm vào đó, câu chuyện xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro không phải là tạo ra một chiếc áo khoác rực rỡ để điểm tô cho hình ảnh doanh nghiệp, văn hóa Vietsovpetro cần phải thể hiện được giá trị cốt lõi của tổ chức, của con người, thúc đẩy những cá nhân trong toàn Liên doanh cùng đoàn kết, đồng lòng vượt qua những thách thức, khó khăn để cùng đạt đến mục tiêu chung.

Một trong những thuận lợi lớn nhất trong việc triển khai Dự án Văn hóa của Vietsovpetro chính là nhận thức sâu sắc và thống nhất về tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp của Ban Tổng giám đốc. Cùng với định hướng xây dựng văn hóa rõ nét và sự quyết tâm từ Ban lãnh đạo, Vietsovpetro đã xây dựng Lộ trình cụ thể trong tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2022-2025 với sự sẵn sàng về nguồn lực tài chính và con người cũng như cam kết đóng góp cho việc xây dựng Văn hóa thực chất và bền vững từ Lãnh đạo cấp cao, Ban dự VHDN và toàn đội ngũ. 


Hội thảo chuẩn mực Văn hóa Vietsovpetro với chủ đề “Xây dựng VHDN hướng đến phát triển bền vững"

Tháng 4 năm 2023, một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của Dự án VHDN chính là Hội thảo chuẩn mực Văn hóa Vietsovpetro với chủ đề “Xây dựng VHDN hướng đến phát triển bền vững". Đây có thể xem là lần đầu tiên tất cả những tinh hoa của Vietsovpetro bao gồm các thành viên Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban BMĐH, các đơn vị thành viên, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và thành viên tổ công tác VHDN Vietsovpetro cùng thảo luận chuyên sâu về những định hướng chiến lược phát triển của Vietsovpetro trong 10 năm tới, về Tầm nhìn, sứ mệnh, bộ giá trị cốt lõi và hành vi đại diện ở cấp độ tổ chức và con người Vietsovpetro.

Việc tổ chức thành công Hội thảo Chuẩn mực văn hóa đã khẳng định mạnh mẽ về định hướng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) hướng đến phát triển bền vững của Vietsovpetro, thể hiện sự đồng lòng và đồng thuận của Ban Tổng giám đốc – những đại sứ hạt nhân nòng cốt của Dự án Văn hóa. Và trong hành trình xây dựng văn hóa cần nhiều tâm huyết, bản lĩnh làm gương và định hướng cho toàn đội ngũ trong từng cam kết về văn hóa của ban lãnh đạo cấp cao và tất cả các cấp độ quản lý, chúng ta có nhiều niềm tin và hy vọng vào những thay đổi mang tính đột phá mà dự án Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro có thể sẽ tạo ra trong giai đoạn sắp tới.

Kết quả khảo sát mức độ sẵn sàng trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Vietsovpetro

Thêm một yếu tố thuận lợi, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của Vietsovpetro đó chính là kết quả khảo sát về mức độ sẵn sàng trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Vietsovpetro. Với mục tiêu tìm hiểu nhận định của CBCNV về hiện trạng của các yếu tố tạo nên sự sẵn sàng trong xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa của Vietsovpetro, đồng thời đánh giá mức độ đồng thuận của toàn đội ngũ Vietsovpetro về vấn đề trên, thời gian qua Vietsovpetro đã tiến hành khảo sát “Mức độ sẵn sàng trong xây dựng văn hóa tại Vietsovpetro" (Organizational Culture Readiness Survey – OCRS) trên 500 CBCNV Vietsovpetro đang làm việc tại các vị trí, cấp bậc, môi trường khác nhau. 


Theo phân tích của Dale Carneigie Việt Nam, chỉ số OCRS của Vietsovpetro đánh giá qua khảo sát đạt mức 95.58 điểm, thuộc khoảng giữa Mức độ sẵn sàng là tốt, cần kiện toàn những điều kiện quan trọng cho việc xây dựng và triển khai văn hóa sâu rộng cho toàn công ty và Mức độ Điều kiện để xây dựng và triển khai văn hóa sâu rộng là tốt.

Kết quả khảo sát mức độ sẵn sàng trong xây dựng VHDN cho thấy Vietsovpetro sẵn sàng trong việc xây dựng Văn hóa, về tổng thể điều kiện môi trường để xây dựng và triển khai văn hóa sâu rộng tại Vietsovpetro là tốt. Đồng thời kết quả khảo sát cũng giúp Vietsovpetro xác định được những điểm cần hoàn thiện trong lộ trình xây dựng văn hóa sắp tới nhằm tạo ra sự đồng thuận trong đội ngũ từ cấp lãnh đạo đến CBCNV cũng như đồng bộ trong triển khai VHDN trên toàn Vietsovpetro. Với kết quả thảo luận trong Hội thảo về Chuẩn mực Văn hóa, cùng với các kết quả phân tích Mức độ sẵn sàng trong xây dựng VHDN Vietsovpetro, chúng ta sẽ xây dựng được khung sườn của Cẩm nang VHDN và xác định những định hướng cốt lõi để làm nền tảng tổng thể cho việc triển khai các hoạt động văn hóa Vietsovpetro từ năm 2023 và các năm tiếp theo.

​Tố Loan


Tin nổi bậtTin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Khí tổ chức thành công giải bơi nội bộ năm 2023
  • 9/20/2023 11:22:14 AM