Sign In

tin tức - sự kiện


(PetroTimes) - Các sự kiện nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023.

1. Học tập và làm theo Bác là nền tảng để Petrovietnam nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách

Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại hội nghị, đại biểu được nghe 7 tham luận đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 4 gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần lan tỏa những mô hình mới, những việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng bộ Tập đoàn

Tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay sau khi Kết luận 01-KL/TW được ban hành; ngày 08/11/2021, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐU về thực hiện Kết luận 01 và Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo Bác trong toàn Tập đoàn.

Toàn Đảng bộ nhận thức đúng đắn và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí nhận thức sâu sắc trách nhiệm, thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận ở mỗi cương vị công tác; đồng thời là phương thức căn bản để giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong điều kiện tình hình mới.

2. Giếng khoan DHN-4X và cánh cửa mở ra cho tương lai Mỏ Đại Hùng

Ngày 8/6/2023, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) đã thử vỉa thành công giếng Đại Hùng Nam-4X Lô 05-1(a), cho lưu lượng ổn định, kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thêm một giàn khai thác nữa để kết nối vào Đại Hùng, mang lại lợi ích kinh tế và tăng nguồn thu cho Petrovietnam và những mỏ hiện hữu, góp phần bảo vệ an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Ngọn lửa từ DHN-4X với dòng dầu tự phun
Ngọn lửa từ DHN-4X với dòng dầu tự phun

Dưới sự xem xét, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), PVEP với PVEP POC trong quá trình thực hiện giếng khoan, cùng đội ngũ các kỹ sư, cán bộ dầu khí giàu năng lực và kinh nghiệm đã mang lại kết quả khoan, thẩm lượng giếng DHN4X cơ bản là tốt đẹp. Kết quả thử vỉa vào lúc 12h20 phút ngày 8/6/2023 cho thấy giếng có biểu hiện dầu khí tốt với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày.

Với lưu lượng như vậy, một lần nữa khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác. Dự kiến, PVEP POC sẽ tiến hành cập nhật Báo cáo tài nguyên, trữ lượng (RAR), Báo cáo phát triển mỏ (FDP) để sớm có được dòng dầu đầu tiên từ mỏ Đại Hùng Nam theo đúng tiến độ, góp phần cùng PVEP đảm bảo sản lượng khai thác trong những năm tiếp theo. Những tiềm năng đã được đánh giá ban đầu này cũng sẽ là động lực để PVEP/PVEP POC tiếp tục công tác thăm dò mở rộng và tận thăm dò các khối tiềm năng còn lại ở Lô 05.1(a) cũng như các lô khác ở khu vực bể Nam Côn Sơn.

3. Vietsovpetro khởi công chế tạo chân đế giàn KTN, mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam

Ngày 7/6/2023, tại Bãi thi công Xí nghiệp Xây lắp (cảng Vietsovpetro), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ khởi công chế tạo chân đế giàn CPP-KNT – Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, Lô 09-2/09.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023
Nghi thức Khởi công chế tạo chân đế giàn CPP-KNT – Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, lô 09-2/09.

Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển mỏ Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Trắng Nam, thuộc khu vực bể Cửu Long, Lô 09- 2/09 ngoài khơi miền nam Việt Nam với các bên tham gia là PVEP, OA Zarubeznhef và Vietsovpetro; trong đó Vietsovpetro là nhà điều hành, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình dầu khí là đơn vị thi công.

Từ đầu năm 2018, do cần tập trung vốn cho các dự án khác nên PVEP đã thu gọn một số hoạt động và cơ cấu lại cổ phần trong Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ở một số lô dầu khí, trong đó có lô 9-2/09. Sau các đàm phán và ký kết giữa PVEP với AO Zerubezhneft cũng như Vietsovpetro, cơ cấu cổ phần trong PSC đối với lô 9-2/09 đã thay đổi và Vietsovpetro là nhà điều hành của dự án. Đại diện PVEP tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và sự quyết đoán, Vietsovpetro sẽ là nhà điều hành hiệu quả, mang lại thành công cho quá trình triển khai dự án.

4. Giao ban CEO tháng 6 – 2023: Hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng, Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Ngày 12/6, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 6/2023 với thủ trưởng các đơn vị trong Tập đoàn nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch tháng 6 và các tháng tiếp theo.

Các điểm cầu trực tuyến
Các điểm cầu trực tuyến

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt trong tháng 5 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% KH tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch 5 tháng. Sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% KH tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% KH 5 thángSản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.Sản xuất đạm tháng 5/2023 đạt 158,4 nghìn tấn, vượt 5,5% KH tháng, tăng 53,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2022; tính chung 5 tháng đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% KH 5 tháng. Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) tháng 5/2023 đạt 570,2 nghìn tấn, vượt 14,4% KH tháng 5; tính chung 5 tháng đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% KH 5 tháng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất điện tháng 5/2023 của toàn Tập đoàn đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Với nỗ lực sản xuất ở nhịp độ cao, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 5 tháng đầu năm cũng vượt cao so với kế hoạch, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% KH 5 tháng. Nộp NSNN toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% KH 5 tháng.

5. Thường trực Đảng ủy Khối DNTƯ làm việc với Đảng ủy PVCFC

Ngày 13/6 tại TP Cà Mau, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đoàn công tác đi thăm và tặng quà CBCNV Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Đoàn công tác đi thăm và tặng quà CBCNV Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Đây là hoạt động nằm trong chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối tại một số Đảng ủy trực thuộc của Đảng bộ Tập đoàn về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó nhằm nắm bắt thực tiễn tình hình tại các tổ chức đảng, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, những kiến nghị đề xuất cần giải quyết, góp phần để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thật sự đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ đánh giá, kết quả mà Đảng ủy PVCFC đạt được trong nửa nhiệm kỳ là rất ấn tượng và toàn diện, đạt vượt các chỉ tiêu đề ra về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh. Đồng chí ghi nhận, điểm qua những điểm mới ấn tượng trong triển khai công tác tại công ty như: Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp với bộ quy tắc ứng xử, 7 thói quen hiệu quả; về chuyển đổi số trong kinh doanh và quản trị kinh doanh; công tác nghiên cứu khoa học rất điển hình... Những yếu tố này góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh doanh nghiệp.

6. Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cấp cao của PV GAS

Căn cứ Quyết định số 641-QĐ/ĐU và Quyết định số 642-QĐ/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc chuẩn y nhân sự Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-HĐTV ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PV GAS; được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, ngày 15/6/2023, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cấp cao của PV GAS.

Ban Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trân trọng công bố và trao quyết định cho các lãnh đạo cấp cao PV GAS
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho các lãnh đạo cấp cao PV GAS

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Petrovietnam đã thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn cảm ơn các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ người lao động (NLĐ) PV GAS qua các thời kỳ đã xây dựng và phát triển PV GAS trở thành một trong những đơn vị trụ cột mạnh mẽ của Tập đoàn; đặc biệt đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của PV GAS trưởng thành, đổi mới, đáng tin cậy để đến ngày hôm nay, PV GAS tiếp tục chứng kiến buổi lễ trao nhiệm vụ cho hai đồng chí đứng đầu tổ chức Đảng và đại diện vốn của Tập đoàn tại PV GAS, lãnh đạo cao nhất của PV GAS cũng trưởng thành từ PV GAS, vì PV GAS.

Phát biểu nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, các vị lãnh đạo đứng đầu PV GAS đều gửi lời trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tập đoàn; tập thể Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ đảng viên chủ chốt của Tổng công ty Khí Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao nhiệm vụ. Nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng ủy Tập đoàn, Đảng bộ PV GAS, cũng như trước toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị, các vị lãnh đạo PV GAS khẳng định sẽ xứng đáng và nỗ lực vượt bậc, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và phát triển PV GAS ngày càng vững mạnh.

7. An toàn là mục tiêu quan trọng để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam

Ngày 16/6 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đoàn giám sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Petrovietnam về việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2020-2022.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên đã báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình hoạt động chung của Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Petrovietnam gồm nhiều đơn vị thành viên và các công ty liên doanh với khoảng 53.000 lao động, hoạt động trên khắp các lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí, hoạt động hầu như trải đều toàn quốc. Các lĩnh vực kinh doanh chính của Petrovietnam gồm: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; lọc hóa dầu; công nghiệp khí; điện và năng lượng tái tạo; dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên nhấn mạnh "với đặc thù ngành nghề của mình, Petrovietnam luôn đặt mục tiêu an toàn cho các công trình, dự án, con người là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên".

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 99 của Quốc hội tại Petrovietnam và các đơn vị thành viên. Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị Petrovietnam tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung của báo cáo, trong đó cần nhấn mạnh về ưu, nhược điểm, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là về hệ thống pháp luật kể từ sau Nghị quyết số 99/2019/QH14. Với trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cùng các thành viên trong Đoàn giám sát cũng ghi nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo với Quốc hội xem xét, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc để tạo điều kiện cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai hoạt động đảm bảo an toàn, ổn định, tiếp tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia.

8. Đánh giá tác động NMLD Dung Quất đối với kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 16/6, tại Quảng Ngãi, Viện Khoa học Xã hội (KHXH) vùng Trung bộ phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động dự án Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đối với kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi”.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023
NMLD Dung Quất có công suất 6,5 triệu tấn/năm, trải qua 15 năm, NMLD đã chế biến được hơn 94 triệu tấn dầu thô, sản xuất và xuất bán ra thị trường hơn 86 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng.

Những bước phát triển mạnh mẽ của KKT Dung Quất, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của NMLD Dung Quất. Hiện nay, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có khoảng 350 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 380,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 54 dự án nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD và 296 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 337 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 197 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 63 nghìn lao động. NMLD Dung Quất là doanh nghiệp lớn nhất - là nam châm tăng trưởng cho kinh tế tỉnh Quảng Ngãi và thu hút đầu tư.

Cơ sở sẵn có của NMLD Dung Quất chính là nền tảng để Nhà nước đầu tư các dịch vụ logistic phục vụ kinh tế như cảng nước sâu, cảng hàng không. Cảng Dung Quất hiện đang là cảng có lợi thế rất lớn do có đê chắn sóng của NMLD Dung Quất dài 1,6 km chắn gió, chắn sóng. Tương lai không xa, đây sẽ trở thành cảng hàng hóa vận tải than, thép, xăng dầu lớn nhất cả nước.

9. Petrovietnam trao tặng hệ thống trang thiết bị trị giá 3 tỷ đồng cho Trung tâm y tế huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Ngày 17/6, đoàn công tác do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Nhân dịp này, đại diện cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), TS. Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao tặng hệ thống thiết bị y tế trị giá 3 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện đảo Phú Quý.

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ ngày 11/6 đến 18/6/2023
Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Petrovietnam trao biểu trưng ủng hộ hệ thống thiết bị y tế cho đại diện Trung tâm Y tế huyện đảo Phú Quý

Trong chương trình công tác tại Bình Thuận, ngày 17/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác gồm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Bình Thuận đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Làm việc với cán bộ, nhân dân huyện đảo Phú Quý, đại diện lãnh đạo huyện đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên huyện đảo thời gian qua, với nhiều kết quả, thành tích quan trọng.

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện đảo Phú Quý hệ thống phẫu thuật nội soi trị giá 3 tỷ đồng. Với gần 30.000 dân, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện hiện có 70 giường bệnh, 3 trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia đảm bảo khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở đảo.

​H.A​


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Khí tổ chức thành công Giải bơi nội bộ 2024
  • 5/22/2024 3:08:22 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Viện NCKH&TK tổ chức đối thoại định kì năm 2024
  • 5/16/2024 6:43:25 PM


    Tin hoạt động sản xuất
  • Vietsovpetro đạt mốc khai thác 250 triệu tấn dầu
  • 5/15/2024 8:24:05 PM