Sign In

tin tức - sự kiện


Cách đây 42 năm, ngày 19/06/1981, Vietsovpetro đã ra đời, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Trải qua nhiều thử thách Vietsovpetro ngày càng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu và luôn là đơn vị tiên phong, chủ lực của ngành Dầu khí Việt Nam. Lịch sử hơn 40 năm phát triển đã tạo nên một Vietsovpetro với tập thể lãnh đạo – CBCNV đoàn kết - hữu nghị, sẻ chia, đầy bản lĩnh, kiên cường, luôn sáng tạo đổi mới với khát vọng chinh phục những tầm cao. Ngày nay, theo xu thế phát triển của thế giới, Vietsovpetro tự tin, chủ động nắm bắt các cơ hội, tập trung mở rộng lĩnh vực hoạt động, hướng tới phát triển bền vững. Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, hãy cùng nhìn lại những thành quả Vietsovpetro đã đạt được trong những năm gần đây.

.

Giàn Công nghệ Trung tâm số 2

Kể từ khi thành lập đến nay, Vietsovpetro đã khai thác hơn 247 triệu tấn dầu thô, thu gom và vận chuyển về bờ trên 38 tỷ mét khối khí; Tổng doanh thu bán dầu khí đạt trên 87,3 tỷ USD, Nộp NSNN đạt trên 56,8 tỷ USD. Trong giai đoạn hiện nay, Vietsovpetro tiếp tục tận thăm dò các khu vực tiềm năng, khai thác hiệu quả, thu hồi tối đa trữ lượng dầu khí còn lại trong Lô 09-1, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra các lô mới nhằm gia tăng trữ lượng, ổn định sản lượng khai thác dầu và khí. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của mình Vietsovpetro đã và đang cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung cho các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (đặc biệt là lĩnh vực điện gió ngoài khơi) để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay của Việt Nam và thế giới. Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro. Song nhờ những giải pháp điều hành quyết liệt, chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo, tinh thần nỗ lực hết mình, luôn sáng tạo của từng CBCNV, Tập thể lao động quốc tế LD Việt-Nga Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Năm 2022, Vietsovpetro đạt gia tăng trữ lượng ở mức 3510 ngàn tấn, đạt 125% kế hoạch, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác năm 2022 do Hội đồng phê duyệt, đồng thời hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành các giàn RC-10, RC-RB1, CTC-2 sớm hơn so với kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu năm 2022 của Vietsovpetro.

Những tháng đầu năm 2023, với nỗ lực không ngừng, Vietsovpetro tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp theo phương châm phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả sản xuất, kinh doanh với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường. Một số thành tựu Vietsovpetro đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2023 phải kể đến:

Về khai thác dầu khí

Khai thác dầu/condensate đạt 1.266,5 nghìn tấn, vượt 28,2 nghìn tấn so với kế hoạch (102,3% kế hoạch), trong đó: khai thác tại Lô 09-1 đạt 1.222,5 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 47, 5 nghìn tấn so với kế hoạch (đạt 104,0 % kế hoạch). Khai thác khí thiên nhiên đạt 32,0 triệu m3, vượt 6,7 triệu m3 so với KH (tức đạt 126,3% kế hoạch).

Ngoài ra, cùng với dầu thô Vietsovpetro đã cung cấp tổng sản lượng khí vào bờ đạt 397,7 triệu m3 (đạt 98,7% kế hoạch).

  Về công tác khoan

Trong khoan thăm dò, tại Lô 09-1 đã thực hiện khoan 2.797,0 mét khoan (đạt 100% kế hoạch đề ra), kết thúc 01 giếng (đạt 100,0% kế hoạch đề ra).

Trong Khoan khai thác, tại Lô 09-1 thực hiện khoan 24.790 mét (đạt 105,4% kế hoạch đề ra), kết thúc thi công 04 giếng (đạt 100% kế hoạch), thực hiện sửa chữa 11 lượt giếng khoan (đạt 122,2 % kế hoạch), khoan cắt thân hai 7180 mét hoàn thành khoan cắt thân 4 giếng đạt kế hoạch. Tại Lô 09-3/12 đã khoan 7.543 mét (đạt 85,2% kế hoạch), kết thúc thi công 02 giếng (đạt 66,7% kế hoạch năm 2023), thực hiện sửa chữa 1 lượt giếng khoan.

 Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Vietsovpetro đang cố gắng hoàn thành các dự án sớm hơn kế hoạch (từ 0,5 tháng – 1 tháng) và đã điều chỉnh tăng tiến độ các dự án theo yêu cầu của hai phía. Dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành dự án “giàn RC-8 và các đường ống, cáp điện ngầm liên quan" và “Cải hoán BK-4A thành giàn khai thác". 02 công trình thi đua lao động sản xuất: Chế tạo trên bờ chân đế giàn BK-22 và Chế tạo trên bờ khối thượng tầng giàn BK-22 (mỏ Bạch Hổ), lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028".

           Về công tác cung ứng dịch vụ cho bên ngoài, trong những tháng đầu năm 2023, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ như thu gom và nén khí bể Cửu Long về bờ cho PVN và PVGas; vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí Rồng Đồi Mồi của PVGas, các công trình của các mỏ lân cận như Cá Ngừ Vàng, NR-ĐM, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen...

Đối với công tác mở rộng vùng và lĩnh vực hoạt động, Năm 2023, Vietsovpetro thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mới (Lô17, 05-2/10, 09-2/10, 10/11, 10&11/1, 04-3/23...)

Lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Vietsovpetro tiếp tục phối hợp với PVN làm việc với Bộ Ngành liên quan về chủ trương mở rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Hiện tại Vietsovpetro tiếp tục theo dõi thông tin từ phía Bộ/ngành quản lý để phản hồi khi có yêu cầu và đang tích cực làm việc với Phía Nga để xin hỗ trợ, đề xuất từ phía Chính phủ Nga trong việc mở rộng quan hệ hợp tác trong Lĩnh vực năng lượng tái tạo/Điện gió ngoài khơi trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Trên cơ sở kế hoạch đã được Hội đồng 55 phê duyệt, Vietsovpetro bổ sung công suất điện Lô 09-1 bằng tuabin gió, để phục vụ cho nhu cầu khai thác dầu khí.

Năm 2023, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hướng tới phát triển bền vững, Vietsovpetro đẩy mạnh các công tác về chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp.

Công tác Chuyển đổi số của Vietsovpetro đã có những tín hiệu tích cực đến từ Dự án tư vấn Chuyển đổi số và các hạng mục công việc phát triển hệ thống thông tin chuẩn bị cho chương trình chuyển đổi số nằm trong Kế hoạch sản xuất của Vietsovpetro. Ban Lãnh đạo Vietsovpetro và các Phòng ban đơn vị đã đang và sẽ bám sát kế hoạch, nội dung công việc của Dự án để công tác phối hợp với nhà thầu tư vấn đạt hiệu quả cao nhất, để Vietsovpetro nhận được kết quả đầu ra với chất lượng và tiến độ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Ngay ở giai đoạn khảo sát, Vietsovpetro cũng đã yêu cầu nhà tư vấn triển khai các hạng mục ưu tiên gồm: Nâng cấp hệ thống eOffice; Nâng cấp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP ORACLE; Công tác an ninh mạng; Tìm kiếm giải pháp kiểm soát trực tuyến và tối ưu hệ thống đường ống, xử lý dầu thành phẩm, hệ thống gaslift và bơm ép nước; Áp dụng trí tuệ nhân tạo AI / máy học ML trong minh giải địa chấn.

Bên cạnh việc triển khai dự án Tư vấn chuyển đổi số, Vietsovpetro cũng đã và đang tiếp tục thực hiện, triển khai các hạng mục phát triển hệ thống thông tin, chuẩn bị cho chương trình chuyển đổi số đã nằm trong Kế hoạch sản xuất của Vietsovpetro. 


Dự án “Xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số (CĐS) và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

Trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhằm tiếp tục xây dựng Tập thể lao động quốc tế gắn kết, vững mạnh, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung, Vietsovpetro hướng tới xây dựng Văn hóa theo hướng thực chất, nói được làm được, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng. Với quyết tâm từ Ban lãnh đạo, Vietsovpetro đã xây dựng Lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2022-2025 với sự sẵn sàng về nguồn lực tài chính và con người cũng như cam kết đóng góp cho việc xây dựng Văn hóa thực chất và bền vững từ Lãnh đạo cấp cao, Ban dự VHDN và toàn đội ngũ. Từ năm 2022, các Hội thảo, Tọa đàm, các buổi thảo luận về giá trị văn hóa, bản sắc Vietsovpetro đã được tổ chức thành công nằm nâng cao nhận thức về VHDN cho toàn bộ đội ngũ. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng VHDN tại Vietsovpetro là tập trung hoàn thiện Cẩm nang VHDN Vietsovpetro. Bắt đầu từ năm 2022, cho đến nay, quá trình xây dựng Cẩm nang Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro đã đi đến giai đoạn hoàn thiện bản thảo, dự kiến sẽ phát hành và ra mắt trong tháng 7/2023.

Cẩm nang VHDN được thực hiện dựa trên chất liệu văn hóa thu thập trong quá trình phỏng vấn, nghiên cứu, khảo sát đội ngũ CBCNV các cấp, thuộc các đơn vị với sự đồng hành của đơn vị tư vấn. Đây là tài liệu văn hóa được xây dựng dựa trên trí tuệ tập thể của và các mẫu số chung đã được đồng thuận, mang đậm bản sắc của tổ chức và con người Vietsovpetro. “Sản phẩm văn hóa" này sẽ giúp người Vietsovpetro hiểu hơn về các giá trị văn hóa của Liên doanh đã được đúc kết từ lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, góp phần định hướng chuẩn mực, hành vi cho toàn đội ngũ cùng hướng tới mục tiêu chung.


Hội thảo Văn hóa Doanh nghiệp Vietsovpetro “Dòng chảy hòa quyện Lịch sử - Hiện tại – Tương lai"

Nhìn lại hành trình 42 năm dựng xây và phát triển, Vietsovpetro luôn tự hào với những nỗ lực và thành công mà các thế hệ lãnh đạo, CBCNV đã đạt được. Bước vào giai đoạn mới, khi thế giới phát triển và biến đổi không ngừng, người Vietsovpetro tự tin giữ vững bản lĩnh, phát huy năng lực vốn có, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt, vượt qua mọi thử thách, chinh phục những tầm cao, xứng đáng là đơn vị chủ lực trong ngành Dầu khí và năng lượng.


Vì một Vietsovpetro phát triển bền vững​​​

Truyền thông VSP

 


Tin nổi bật