Sign In

tin tức - sự kiện


​Thực hiện quyết định số 4989/QĐ- DKVN ngày 31/8/2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc hướng dẫn tổ chức Cụm thi đua; với vai trò Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1 PVN, ngày 25/11, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 Cụm thi đua số 1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có ông Trịnh Tuấn Anh, Phó trưởng Ban tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn và các cán bộ chuyên viên phụ trách công tác Thi đua Khen thưởng, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời, có ông Đỗ Cao Lợi, Phó giám đốc Chi nhánh PVEP Hồ Chí Minh; Ông nguyễn Trí Dũng, Phó TGĐ thứ nhất Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro; Ông Lê Tùng Bách, Phó ban Kinh tế - Tài chính Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro; Ông Hà Minh Đức, Phó TGĐ Công ty TNHH Gazpromviet.

Về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Vinh, Phó TGĐ; Ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo các phòng ban chức năng.

Cụm thi đua số 1 PVN gồm các  thành viên:  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí, Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro, Công ty TNHH Gazpromviet. Năm 2022 là năm đầu tiên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện tổ chức Cụm thi đua và bình xét danh hiệu thi đua theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.  Theo kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2022 của Cụm và các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Cụm vào 01/11/2022, Vietsovpetro đã triển khai các công việc liên quan theo quy định và yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã gửi các hồ sơ báo cáo tổng kết về cho Vietsovpetro tổng hợp. Trên cơ sở đó, Vietsovpetro đã tổng hợp báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua số 1 trước Hội nghị. Năm 2022 với những khó khăn, thách thức nhất định nhưng các đơn vị trong Cụm đã thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh: duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm... Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong Cụm đã đạt được kết những kết quả nhất định với nhiều chỉ tiêu vượt trên 150% kế hoạch năm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Vinh, Phó tổng giám đốc Vietsovpetro nhấn mạnh, việc hoàn thành, đạt kết quả xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 4 đơn vị trong Cụm mang ý nghĩa rất đặc biệt trong công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo; có sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, có tính thiết thực với tình hình thực tiễn của từng đơn vị trong Cụm, qua đó đã động viên, khích lệ tập thể, người lao động phát huy được sức mạnh tập thể, sáng tạo của người lao động, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác khen thưởng đã kịp thời và đã chú trọng hơn đến việc khen cho các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp, khen thưởng các thành tích đột xuất lập thành tích trên các công trình trọng điểm. Các đơn vị trong Cụm cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời động viên, khích lệ và nhân rộng các điển hình thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua thiết thực đã góp phần không nhỏ trong việc khích lệ, động viên người lao động hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả trong năm qua ở các đơn vị trong Cụm đã có rất nhiều tập thể, cá nhân đã được tuyên dương, khen thưởng các cấp, tiêu biểu như Vietsovpetro và PVEP.

Đối với phương hướng năm 2023, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, động viên CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; tổ chức các phong trào thi đua; Tiến hành kiểm tra, chỉ đạo, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua các đơn vị; Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Anh, Phó trưởng Ban tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đánh giá cao dự thảo báo cáo của Cụm thi đua số 1 và những thành tích mà các đơn vị trong cụm đã đạt được. Các đơn vị đã triển khai công tác khen thưởng đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định, khen thưởng được gắn liền, dựa trên kết quả các phong trào thi đua, bám sát các tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định, quy chế của tập đoàn và đơn vị, các văn bản hướng dẫn, đảm bảo xét khen thưởng dân chủ, công khai minh bạch, kịp thời.

4 đơn vị trong cụm cũng đã tiến hành bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2023 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 PVN năm 2023. Theo đó, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiếp tục được bầu làm cụm trưởng; Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro​ là cụm phó.

Một số hình ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


Ông Nguyễn Tiến Vinh, Phó TGĐ Vietsovpetro phát biểu tại Hội nghị


Ông Võ Văn Châu, Thư ký Hội đồng Thi đua Khen thưởng Vietsovpetro trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thi đua và bình xét năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Cụm


Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cụm 1Các đơn vị ký Giao ước thi đua Cụm thi đua số 1 PVN năm 2023


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Cơ điện tổ chức giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/18/2024 10:03:53 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Giao hữu bóng đá giữa Zarubezhneft EP Vietnam và LD Vietsovpetro
  • 4/18/2024 9:43:02 PM


    Tin hoạt động đoàn thể
  • XN Khí tổ chức thành công Giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/15/2024 4:54:55 PM