Sign In

tin tức - sự kiện


Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Vietsovpetro, nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 79-NQ/ĐU của Đảng ủy Vietsovpetro về thực hiện CĐS tại LD Việt - Nga Vietsovpetro đến năm  2025, định hướng đến năm 2023" cũng như các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ ngày 16 đến 18 tháng 12 năm 2022, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức tập huấn CĐS trong doanh nghiệp cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác CĐS cùng 40 cán bộ quản lý thuộc các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.


Quang cảnh khóa tập huấn CĐS

Mục đích của đợt tập huấn chuyên biệt này, nhằm trang bị cho lãnh đạo quản lý các cấp những kiến thức căn bản về nền tảng số cốt lõi của CĐS; tính cách mạng, khoa học và sự cần thiết phải CĐS trong thời kỳ cách mạng 4.0, áp dụng trong lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có sự liên doanh liên kết với nước ngoài; đồng thời nhận thức, hiểu biết sâu sắc về bản chất CĐS để tạo thuận lợi cho công tác triển khai, tránh đưa ra các định hướng không phù hợp dẫn đến khó khăn, lãng phí khi thực hiện CĐS.


Đ/c Đặng Đình Công, Giám đốc TTCNTT&LL, Tổ trưởng Tổ công tác CĐS phát biểu khai mạc

Nội dung tập huấn gồm 6 nội dung cơ bản:

 • CĐS trong doanh nghiệp
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Internet vạn vật
 • Diện toán đám mây
 • Dữ liệu lớn
 • Tham luận


 Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc dưới sự truyền đạt của các giản viên dày dạn kinh nghiệm như GS. TSKH. Hồ Tú Bảo, TS. Hoàng Lê Minh, TS. Đỗ Ngọc Minh, TS. Trần Vũ Tùng, khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp. Tất cả cán bộ quản lý tham gia tập huấn đã nắm được những kiến thức căn bản và sự cần thiết phải thực hiện CĐS của doanh nghiệp trong thời đại nền khoa học công nghệ phát triển và hội nhập kinh tế thế giới. Từ đó, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đòng thời là cơ sở để Vietsovpetro tiếp tục triển khai các khóa đào tạo tiếp theo phục vụ cho quá trình CĐS tại đơn vị diễn ra theo đúng kế hoạch.


 

Tin, ảnh Trung tâm CNTT&LL

 

 

 

 

 


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
 • Xí nghiệp Cơ điện tổ chức giải cầu lông nội bộ năm 2024
 • 4/18/2024 10:03:53 PM

  Tin hoạt động đoàn thể
 • Giao hữu bóng đá giữa Zarubezhneft EP Vietnam và LD Vietsovpetro
 • 4/18/2024 9:43:02 PM


  Tin hoạt động đoàn thể
 • XN Khí tổ chức thành công Giải cầu lông nội bộ năm 2024
 • 4/15/2024 4:54:55 PM