Sign In

tin tức - sự kiện


Vào hồi 08h00 ngày 28/10/2022, tập thể người lao động Vietsovpetro vui mừng chào đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-10 mỏ Rồng với tổng lưu lượng dầu ban đầu thu được ở 02 giếng 60M, 60P là 350 tấn/ngày đêm (jsdfksdf). \

 

Dự án RC-RB1 bao gồm xây dựng giàn đầu giếng RC-RB1, cầu dẫn nối giàn RC-RB1 và giàn RP-2 cũng như cải hoán giàn RP-2 để nhận sản phẩm dầu khí từ giàn RC-10 và giàn RC-RB1.

Dự án RC-10 bao gồm xây dựng giàn đầu giếng RC-10, các tuyến đường ống ngầm kết nối với giàn RC-RB1 với tổng chiều dài 10,6 km (đường ống dẫn dầu, đường ống bơm ép nước và đường ống dẫn khí gaslift), 1 tuyến cáp điện ngầm 22 kV dài 3,6 km. Các thông tin cơ bản của dự án được tổng hợp như Bảng 1.


Bảng 1 – Thông tin chính và các mốc tiến độ xây dựng quan trọng của dự án RC-10 và RC-RB1:

CÔNG VIỆCRC-RB1RC-10
KHỐI
CHÂN ĐẾ
KHỐI
THƯỢNG TẦNG
KHỐI
CHÂN ĐẾ
KHỐI
THƯỢNG TẦNG
Khối lượng (tấn)Chân đế: 550
Anode: 45
Cọc: 780
Bến cập tàu: 33
Topside: 592
Cầu dẫn: 64
Chân đế: 489
Anode: 50
Cọc: 617
Bến cập tàu: 46
Topside: 813
First cut (khởi công)9/2/202226/1/20221/3/20221/3/2023
Nghiệm thu giai đoạn trên bờ27/6/202224/8/20227/6/20229/9/2022
Hạ thủy28/6/202225/8/20229/6/202210/9/2022
Lắp đặt ngoài biển4/7/202228/8/202216/6/202223/9/2022
Tàu khoan cập giànTàu khoan TAM ĐẢO 2
cập giàn ngày: 16/10/2022
Tàu khoan TAM ĐẢO 1
cập giàn ngày: 26/10/2022
Hoàn thành đưa vào sử dụng14/10/2022 28/10/2022

Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể giàn RC-RB1 và cải hoán hệ thống công nghệ giàn RP-2 vào ngày 11/10/2022, ban hành Quyết định đưa vào sử dụng ngày 14/10/2022 (vượt tiến độ xây dựng 1 ngày); tổ chức nghiệm thu giàn RC-10 bao gồm 3 tuyến đường ống ngầm và cáp điện ngầm vào ngày 27/10/2022, ban hành Quyết định đưa vào sử dụng ngày 28/10/2022. Hội đồng nghiệm thu đánh giá tổ hợp các dự án này đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Cơ điện tổ chức giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/18/2024 10:03:53 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Giao hữu bóng đá giữa Zarubezhneft EP Vietnam và LD Vietsovpetro
  • 4/18/2024 9:43:02 PM


    Tin hoạt động đoàn thể
  • XN Khí tổ chức thành công Giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/15/2024 4:54:55 PM