Sign In

tin tức - sự kiện


Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại khu vực bãi chế tạo Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công chân đế giàn RC-RB1 mỏ Rồng.

Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2022, lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cùng các đơn vị Phòng/Ban liên quan trực thuộc Bộ Máy điều hành Vietsovpetro và Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Dầu khí biển (Viện NIPI) cùng Tổng thầu là Xí nghiệp Xây lắp đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn chế tạo bờ hạng mục chân đế, cọc và bến cập tàu giàn RC-RB1, vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch đề ra (thời gian theo kế hoạch là từ 18/03/2022 đến 12/07/2022).

Hạng mục thi công chế tạo chân đế RC-RB1 có tổng khối lượng 1,407 tấn, trong đó khối lượng chân đế 550 tấn, cọc 780 tấn, bến cập tàu 32,65 tấn và các kết cấu phụ khác như: 08 riser, 02 J-Tube; 45 tấn anode, 1456 m2 sơn CAM, biện pháp thi công bờ, vv... Theo dự kiến nếu cửa sổ thời tiết tốt, chân đế RC-RB1 sẽ được đưa ra khu vực lắp đặt vào ngày 02 tháng 7 năm 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh hạ thủy chân đế RC-RB1 xuống sàn lan vận chuyển VSP 05 bằng trailer.Tin và ảnh: XNXL


Tin nổi bật

Tin hoạt động đoàn thể
  • Đêm hội trăng rằm Vietsovpetro: “Kết nối yêu thương"
  • 9/12/2022 12:31:16 PM