Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông YAKOVENKO EVGENY​

Email: yakovenko@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Cung ứng vật tư và Vận tải công nghệ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Nhiệm vụ: Đảm bảo vật tư kỹ thuật cho các đơn vị của Vietsovpetro, chỉ đạo việc sử dụng, khai thác, sửa chữa các phương tiện vận tải biển, vận tải ô tô, kho tàng, công trình cảng và thiết bị bốc dỡ hàng hóa.

Trình độ chuyên môn: Quản lý quân sự và nhà nước.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Phó trưởng Đại điện Zarubezhneft tại Việt Nam

- Trưởng Đại điện Zarubezhneft tại Việt Nam

- Phó Tổng giám đốc Cung ứng vật tư và Vận tải công nghệ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro .
 

​​