Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”

Ông Vũ Mai Khanh

Email: khanhvm.pt@vietsov.com.vn​

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về đầu tư mới của Vietsovpetro, tổ chức xây dựng luận chứng kinh tế, kỹ thuật các dự án đầu tư mới, chuẩn bị các thủ tục và các điều kiện kinh tế để mở rộng khu vực hoạt động của Vietsovpetro.

Trình đ chuyên môn: Kỹ sư Đo lường - Tự động hóa, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh EMBA.​

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- Kỹ sư trưởng, Chuyên viên – Xưởng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Chuyên viên chính, Quyền Phó phòng Quản lý chất lượng, Dịch vụ và Dự án Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Quyền Trưởng phòng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

- Trưởng ban Quản lý các Dự án dịch vụ bên ngoài Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

-  Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.

- Trưởng phòng Tiếp thị - Dịch vụ, Bộ máy điều hành Vietsovpetro.

- Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

​​​