Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông  Lê Việt Dũng​​

 Email: dunglv.gm​@vietsov.com.vn

Chức vụ: Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng Vietsovpetro phê duyệt về khai thác, thu gom, vận chuyển và tàng trữ dầu khí. Hoàn thiện tổ chức sản xuất, đề ra và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho CBCNV Vietsovpetro.

Trình độ chuyên môn:

  + Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí – Học viện dầu Azerbaizan, Cộng hòa Azerbaizan

  + Tiến sĩ Công nghệ khai thác dầu khí - Viện nghiên cứu các vấn đề vận chuyển tài nguyên năng lượng Ufa

  + Thạc sỹ Quản trị kinh doanh-  Học viện công nghệ châu Á (AIT);

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Trình độ quản trị doanh nghiệp: Cao cấp.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

8/1995 - 7/1997: Kỹ sư công nghệ, Xí nghiệp khai thác dầu khí, Vietsovpetro
8/1998 - 3/2000: Kỹ sư công nghệ, Xí nghiệp Khai thác các Công trình khí, Vietsovpetro;

4/2000 - 12/2001: Quyền giàn phó, giàn nén khí, Xí nghiệp Khai thác các Công trình khí, Vietsovpetro
12/2001 - 8/2005: Giàn phó, giàn nén khí, Xí nghiệp Khai thác các Công trình khí, Vietsovpetro

9/2005 - 5/2007: Quyền trưởng phòng kỹ thuật sản xuất, Xí nghiệp Khai thác các Công trình khí, Vietsovpetro

6/2007 - 4/2009: Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất, Xí nghiệp Khai thác công trình khí, Vietsovpetro

4/2009 - 8/2010: Trưởng ban dự án phát triển sản xuất, Xí nghiệp Khai thác công trình khí, Vietsovpetro

8/2010 - 11/2010: Phó chánh kỹ sư, Viện NCKH&TK, Vietsovpetro

11/2010 - 9/2018: Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy, Viện phó thiết kế Viện NCKH&TK, Vietsovpetro

9/2018 – 8/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
8/2019 - 10/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro

11/2022- Nay: Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

​​