Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông LƯƠNG QUỐC DÂN​

Email: danlq.hq@vietsov.com.vn

Chức vụ: Chánh Kế toán Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Phụ trách lĩnh vực kế toán của Vietsovpetro, trực tiếp lãnh đạo Phòng Kế toán BMĐH.

Trình đ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Kinh tế - Tài chính

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

- 08/1999 - 09/2001: Kỹ sư, Viện nghiên cứu mỏ và luyện kim 
- 10/2001 - 01/2007: Chuyên viên, Vụ tài chính Kế toán, Bộ công nghiệp 02/2007 - 07/2009: Chuyên viên, Ban Tài chính kế toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ​
- 01/08/2009 - 15/12/2009: Chuyên viên, Văn phòng đại diện tại LB Nga và các nước thuộc SNG 
-16/12/2009 - 29/02/2016: Phó Chánh Kế toán, Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro 
- 01/03/2016 - 25/05/2016: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính - Kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
- 26/05/2016 - 25/09/2017: Phó Trưởng ban, Ban Kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
- 26/09/2017 - 31/05/2018: Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Kế toán và Kiểm toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 01/06/2018-07/2018: Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Tài chính Kế toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
- 07/2018-10/2019: Phó Trưởng ban, Ban Tài chính- Kế toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
- 10/2019- Nay: Chánh kế toán, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.