Sign In

Trang chủ Giới thiệu Liên doanh Vietsovpetro

Liên doanh Vietsovpetro

Ông Trần Quốc Thắng

Email: thangtq.gm@vietsov.com.vn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Khoa học – Công nghệ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển khoa học – công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; Tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo kỹ thuật, công nghệ khai thác các mỏ dầu khí mới ngoài Lô 09-1

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ máy và thiết bị mỏ, dầu khí; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:

­- Kỹ sư, giàn phó, Xí nghiệp khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Phân xưởng trưởng, Phân xưởng sửa chữa cơ khí, Xí nghiệp khai thác dầu khí, Vietsovpetro

- Chuyên viên chính, Phòng Cơ khí - Năng lượng - Tự động hóa, Bộ máy Điều hành, Vietsovpetro

- Phó giám đốc Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí, Vietsovpetro

- Trưởng phòng, Phòng Vật tư - thiết bị, Bộ máy Điều hành, Vietsovpetro

- Trưởng ban Trung tâm Điều độ sản xuất, Bộ máy Điều hành, Vietsovpetro

­-  Phó Tổng giám đốc Khoa học – Công nghệ Vietsovpetro 

​ ​

 ​