Sign In

tin tức - sự kiện


Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 2143/KH-DKVN-CĐDK ngày 4/4/2023 của Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam; căn cứ Quyết định số 160/QĐ-ATMT ngày 13/02/2023 của Tổng Giám đốc Vietsovpetro về việc tổ chức thực hiện Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023; nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, NSDLĐ và NLĐ trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của NLĐ, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp của người lao động trong công tác an toàn, bảo hộ lao động năm 2022, ngày 5/5, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023.

Đến dự Lễ phát động có ông Lê Việt Dũng, Chánh Kỹ sư; ông Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn phía Việt Nam; ông Hoàng Phúc Long, Chánh Văn phòng Đảng ủy; cùng đại diện các trưởng, phó các phòng, ban BMĐH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các Công đoàn cơ sở thành viên, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro và các cá nhân khen thưởng chuyên đề Bảo hộ lao động năm 2022. Tham dự Lễ phát động còn có các cán bộ phụ trách công tác An toàn Sức khỏe Môi trường, các cán bộ quản lý trực tiếp sản xuất trên các công trình biển và bờ.

Phát biểu phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, ông Lê Việt Dũng, Chánh Kỹ sư Vietsovpetro nhấn mạnh, đối với Liên doanh Vietsovpetro, việc đảm bảo An toàn VSLĐ- PCCN đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Tập thể lao động Quốc tế Vietsovpetro, đặc biệt là các đơn vị chủ chốt cần phối hợp chặt chẽ, có những biện pháp thiết thực như đề ra các kế hoạch, tổ chức phát động thi đua trong tất cả các tổ đội tham gia trực tiếp đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đồng thời dựa vào các tiêu chí thi đua các đơn vị cần phát hiện những cá nhân tập thể xuất sắc, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt. Sau đợt thi đua tổ chức tốt công tác tổng kết đúc rút kinh nghiệm khen thưởng kịp thời. Với tinh thần “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, đồng tâm vượt qua khó khăn thách thức để góp phần xây dựng Vietsovpetro phát triển ổn định, bền vững", thay mặt Ban lãnh đạo LD Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Chánh Kỹ sư tuyên bố phát động các hoạt động hưởng ứng “Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc".

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo của ông Tạ Cao Biền, Trưởng phòng ATSKMT Vietsovpetro về Chương trình hành động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, cũng như phát động Tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN của Vietsovpetro năm 2023 và các báo cáo về tình hình triển khai Tháng ATVSLĐ và Tháng Công năm 2023 tại các đơn vị Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng.

Tại Lễ phát động, để ghi nhận và tuyên dương những tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo hộ lao động năm 2022, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã biểu dương và trao Bằng khen chuyên đề về Bảo hộ lao động cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác BHLĐ năm 2022.

Một số hình ảnh: 


Ông Lê Việt Dũng, Chánh Kỹ sư phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023


Ông Tạ Cao Biền, Trưởng phòng ATSKMT Vietsovpetro thông qua Chương trình hành động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, cũng như phát động Tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN của Vietsovpetro năm 2023Đại diện XN Khai thác, XN Khoan Sửa giếng trình bày tham luận tại Hội nghịLễ trao Bằng khen chuyên đề về Bảo hộ lao động cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác BHLĐ năm 2022


Tin nổi bật


Tin hoạt động sản xuất
  • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THANH TRA AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
  • 6/3/2024 11:30:38 AM