Sign In

tin tức - sự kiện


Nhận thấy hiện trạng các khu nhà ở 5 tầng có nhiều bất cập trong việc phân loại rác thải, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và môi trường sống, BCH Chi đoàn Khối thiết kế, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế (Viện NCKH&TK) đã thực hiện chương trình “Vì môi trường sống xanh, hãy phân loại rác" kết hợp cùng Ban đời sống nhà ở và văn phòng làm việc và Các chi đoàn khác trong Viện NCKH&TK. Hoạt động đã diễn ra vào ngày 08/10/2022.

Như chúng ta đã biết, rác thải có thể tái chế và rác thải sinh hoạt được chứa trong cùng 1 bịch rác sẽ dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc phân loại rác giúp làm giảm thời gian phân hủy rác thải. Hành động này giúp các cô chú thu gom đồ tái chế có thể lấy trong thùng rác chứa rác thải nhựa, không phải bới móc bịch rác ra để lấy, làm thùng rác có mùi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí khu nhà ở. Đây cũng là một trong những hoạt động nêu gương cho trẻ nhỏ, giúp các bé hình thành thành thói quen tốt về ý thức bảo vệ môi trường.

BCH Chi đoàn Khối thiết kế đã phối hợp cùng Ban nhà ở, tổ trưởng khu phố, dân cư trong các khu nhà 5 tầng, thực hiện treo băng rôn, Ban nhà ở đã cấp thùng rác mới, đánh dấu thùng này chứa rác tái chế. Rác thải tái chế sau khi được phân loại sẽ được chứa ở các thùng rác mới này.

Bảng hướng dẫn phân loại rác đã được dán tại các bảng thông báo trong các khu nhà 5 tầng. Đồng thời, công tác tuyên truyền về phân loại rác, bảo vệ môi trường cũng được đẩy mạnh trong khu vực nhà ở, trên các nhóm, trang mạng xã hội, lan tỏa thông điệp tới mọi người.

Bảo vệ môi trường luôn là hoạt động được các bạn đoàn viên, thanh niên quan tâm. Hành động chung tay phân loại rác là việc làm ý nghĩa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống cho CBCNV VSP tại các khu nhà 5 tầng.


  Băng rôn được thiết kế để treo trên các nhà rác.


Bảng hướng dẫn phân loại rác thải.


Dán bảng hướng dẫn phân loại rác trên các bảng tin các khu nhà 5 tầng.


            Dán bảng hướng dẫn phân loại rác trên các bảng tin các khu nhà 5 tầng.


Tuyên truyền cho cư dân 5 tầng về ý nghĩa của việc phân loại rác thải.

               Dán decan thùng rác mới, đánh dấu thùng chứa rác thải vô cơ sau khi được phân loại.


         Dán decan thùng rác mới, đánh dấu thùng chứa rác thải vô cơ sau khi được phân loại.


Nhà rác đã được dán băng rôn tuyên truyền            

“VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH, HÃY PHÂN LOẠI RÁC"

​Chi Đoàn Khối Thiết kế - Viện NCKH&TK
Tin nổi bật