Sign In

tin tức - sự kiện

Xí nghiệp Cơ điện được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sửa chữa tàu biển

1/14/2019 8:30:03 AM

​Ngày 11 tháng 12 năm 2018 Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) đã cấp cho Xí nghiệp cơ điện Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển, số 1170/18 TB-MSC, theo đó Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) được công nhận đủ điều kiện để sửa chữa tàu biển vỏ thép trọng tải đến 3000 tấn
 

Ngày 11 tháng 12 năm 2018 Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) đã cấp cho Xí nghiệp cơ điện Thông báo cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển, số 1170/18 TB-MSC, theo đó Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) được công nhận đủ điều kiện để sửa chữa tàu biển vỏ thép trọng tải đến 3000 tấn, bao gồm tàu chở hàng tổng hợp, tàu khách, tàu dịch vụ phù hợp với Nghị định số 111/2016/NĐ-CP của Chính phủ.


Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị và làm việc với Đăng kiểm Việt nam trong gần 2 năm 2017-2018 của XNCĐ, theo đó qua nhiều lần kiểm tra, đánh giá Đăng kiểm Việt nam đã xác nhận năng lực của XNCĐ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng, các quy trình tác nghiệp… hoàn toàn đủ điều kiện để tổ chức bảo dưỡng sửa chữa các tàu biển. Từ kiểm tra giám sát thực tế quá trình bảo dưỡng sửa chữa duy trì class, sửa chữa dock, sửa chữa tại bến các tàu công trình và tàu dịch vụ của XNVTB&CTL trong thời gian qua, Đăng kiểm Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức sửa chữa của XNCĐ cả về chất lượng, tiến độ, sự tuân thủ các quy định của cơ quan Đăng kiểm cũng như các tiêu chuẩn, quy định hiện hành và cả việc quản lý các nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Việc Đăng kiểm Việt nam công nhận XNCĐ là cơ sở đủ điều kiện sửa chữa các loại tàu biển vỏ thép khẳng định chức năng bảo dưỡng, sửa chữa đội tàu của Vietsovpetro của XNCĐ, đồng thời là tiền đề để XNCĐ mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ tương tự cho các đơn vị vận tải biển khác ngoài Vietsovpetro.

                                                      ​Tin & Ảnh: Vũ Trần TrungTin nổi bậtTin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Khí tổ chức thành công giải bơi nội bộ năm 2023
  • 9/20/2023 11:22:14 AM