Sign In

tin tức - sự kiện


Ngày 08/01 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tôn vinh, khen thưởng 41 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn năm 2023. Trong đó, Vietsovpetro đã được vinh danh tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị về doanh thu năm 2023. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được năm 2023 trong các lĩnh vực công tác của các Ban/Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị thành viên/trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, để kịp thời tuyên dương, động viên, khích lệ các tập thể đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, cũng như các tập thể đã nỗ lực vượt khó, đạt kết quả tích cực trong công tác năm 2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 8776/QĐ-DKVN ngày 29/12/2023 để tôn vinh, khen thưởng các tập thể tiêu biểu năm 2023. Vietsovpetro là một trong 08 đơn vị được vinh danh tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị về doanh thu năm 2023. Đại diện Vietsovpetro, ông Vũ Mai Khanh, Tổng giám đốc đã nhận khen thưởng từ lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong năm 2023, Vietsovpetro đã vượt qua đà suy giảm sản lượng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu gia tăng khai thác, chỉ tiêu tài chính, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành các công trình dầu khí trước tiến độ, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn công tác sản xuất. Năm 2023 Vietsovpetro đạt gia tăng trữ lượng trên toàn Lô 09-1 là 4184 ngàn tấn, đạt 152% kế hoạch, là tiền đề vững chắc cho kế hoạch khai thác các năm về sau. Đây là thành quả to lớn, đáng khích lệ từ sự nỗ lực xuất sắc của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro. Mặc dù gặp nhiều khó khăn từ yếu tố khách quan, bằng sự quyết tâm cao và lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, với các giải pháp điều hành - sản xuất kinh doanh được áp dụng linh hoạt, kịp thời dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn Dầu khí Việt nam, các cơ quan liên quan của Chính phủ, Vietsovpetro đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho, bao gồm cả hai nhiệm vụ bổ sung, về đích trước thời hạn. Vào lúc 17h00 ngày 31/12/2023, Vietsovpetro đã hoàn thành nhiệm vụ bổ sung thứ hai do Hội đồng Vietsovpetro giao phó, khai thác được 2.900.000 tấn dầu, minh chứng rõ ràng cho việc Liên doanh đang hoạt động đúng phương hướng.  Ông Vũ Mai Khanh, Tổng giám đốc Vietsovpetro trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

Năm 2024 tiếp tục sẽ là một năm có không ít thách thức - đó là những khó khăn nội tại mang tính dài hạn mà Vietsovpetro đang đối mặt. Để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng 56 và các chỉ đạo của Tập đoàn, Vietsovpetro cam kết sẽ triển khai các nhóm giải pháp nhằm mục tiêu giữ vững sản lượng khai thác dầu và đảm bảo phát triển bền vững. Với giá trị của người Vietsovpetro "Sáng tạo đổi mới, thích ứng linh hoạt, trách nhiệm và sẻ chia", Tổng giám đốc Vietsovpetro tin rằng: Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro sẽ sẵn sàng vượt qua thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024, tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Chính phủ, cũng như của Tập đoàn.


Tin nổi bật