Sign In

tin tức - sự kiện
​Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2023, Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “Lãnh đạo tạo đột phá" số 2 tại trụ sở Bộ máy điều hành với sự tham dự của Lãnh đạo các phòng ban Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Chính trị xã hội trên toàn Vietsovpetro.

Chương trình nằm trong chuỗi đào tạo “Lãnh đạo tạo gắn kết", một mắt xích ý nghĩa trong lộ trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro. Trong giai đoạn phát triển sắp tới và với mục tiêu Văn hóa Doanh nghiệp được hệ thống, chuẩn mực và đồng bộ tại Vietsovpetro, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các cấp độ cần có sự nhất quán trong chiến lược tổng thể, hành động, triển khai chặt chẽ và xuyên suốt cùng với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Trước đó Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “Lãnh đạo tạo đột phá" số 1 vào tháng 3 năm 2023

Khóa huấn luyện với mục tiêu khơi dậy sức mạnh đột phá trong mỗi nhà lãnh đạo, giúp họ thiết lập những thói quen mới hiệu quả và thể hiện rõ nét hơn vai trò Đại sứ Văn hóa nhằm góp phần quan trọng trong việc hệ thống, đồng bộ văn hóa tổ chức, gắn kết đội ngũ và thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Với phương pháp huấn luyện ngay tại thời điểm để chỉnh sửa và hoàn thiện ngay lập tức những hành vi năng lực của học viên; các học viên được tham gia chia sẻ ý kiến, quan điểm của riêng họ về những thay đổi cần thiết trong hành vi, hành động quan sát được của họ; đồng thời các học viên tham gia khóa huấn luyện được tạo cơ hội thực hành những hành vi mới với sự huấn luyện chặt chẽ và chi tiết của Chuyên Gia Huấn Luyện, đồng thời tham gia thảo luận, thực hành nhóm xuyên suốt khóa huấn luyện nhằm tăng hiệu quả ứng dụng; khóa huấn luyện đã truyền cảm hứng lớn đến đội ngũ lãnh đạo tham gia khóa học và nhận được những phản hồi tích cực về những giá trị nhận được sau khóa học.

Trong thời gian tới, chuỗi đào tạo lãnh đạo tạo gắn kết sẽ được tiếp tục triển khai với các khóa huấn luyện tiếp theo nhằm mang đến những tầm nhìn mới về cách những nhà lãnh đạo tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp lãnh đạo của mình hướng đến dẫn dắt đội ngũ thực hiện thành công Dự án Văn hóa nói riêng và các hoạt động của Vietsovpetro nói chung.

Dưới đây là những hình ảnh trong khóa huấn luyện:                                                   Tin và ảnh: Nhóm Truyền thông VHDN Vietsovpetro


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Khí tổ chức thành công Giải bơi nội bộ 2024
  • 5/22/2024 3:08:22 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Viện NCKH&TK tổ chức đối thoại định kì năm 2024
  • 5/16/2024 6:43:25 PM


    Tin hoạt động sản xuất
  • Vietsovpetro đạt mốc khai thác 250 triệu tấn dầu
  • 5/15/2024 8:24:05 PM