Sign In

tin tức - sự kiện


​(PetroTimes) - Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Liên doanh VIệt - Nga Vietsovpetro thông qua nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, đã khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động, góp phần xây dựng tập thể lao động quốc tế Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro mạnh trong sản xuất, vững về chuyên môn, có tư tưởng chính trị vững vàng, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Công đoàn Vietsovpetro có 17 Công đoàn cơ sở thành viên, 92 Công đoàn bộ phận và 302 Tổ công đoàn. Tổng số CBCNV là 6.043; đoàn viên công đoàn là 6.035, trong đó, đoàn viên nữ là 958 người chiếm 16%. Trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn trong Vietsovpetro đã phát triển được 667 đoàn viên mới. Bên cạnh sự tăng lên về số lượng thì đội ngũ lao động của Vietsovpetro còn có sự trưởng thành về chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, trên Đại học chiếm 7%, Đại học và Cao đẳng chiếm 47%, Trung cấp chiếm 19%, người lao động được đào tạo nghề chiếm 27%.

Những bước phát triển của đội ngũ công nhân lao động Vietsovpetro đều gắn với những hoạt động của tổ chức Công đoàn: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ hài hoà, tiến bộ, ổn định giữa NLĐ với người sử dụng lao động. Tổ chức Công đoàn là chỗ dựa cho đoàn viên, công nhân lao động khi gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, công việc hằng ngày, cũng là nơi tư vấn có trách nhiệm, hiệu quả cho Ban lãnh đạo Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Đối thoại định kỳ tại Vietsovpetro năm 2023.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Vietsovpetro đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước “Lao động sáng tạo”, “Lao động an toàn”, “Hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác các công trình trước thời hạn”… Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, được các cấp Công đoàn kịp thời động viên khen thưởng, đã tạo sức lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn, khơi dậy được niềm đam mê và tiềm năng sáng tạo nơi NLĐ.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Vietsovpetro đã hướng dẫn các Công đoàn triển khai và đăng ký thực hiện 58 công trình thi đua chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của ngành và của đơn vị. Với sự tham gia tích cực của CBCNV-NLĐ, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro. Tổng giá trị làm lợi của các công trình tiết kiệm được cho đơn vị hơn 35 tỷ đồng.

Hiểu rõ việc thực hiện tốt hoạt động sáng kiến, sáng chế (SKSC) sẽ đem lại hiệu quả rất đáng kể trong việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, Công đoàn các cấp trong Vietsovpetro đã có sự phối hợp rất tốt cùng với chính quyền, đề ra nhiều giải pháp nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ người lao động phát huy trong việc thực hiện SKSC, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại đơn vị.

Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Gắn biển công trình "Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm thúc đẩy phong trào, Ban SKSC của Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Sáng kiến – Sáng chế Vietsovpetro theo dõi, hỗ trợ hoạt động SKSC, kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích về SKSC. Sự hỗ trợ bằng vật chất cũng như tinh thần từ phía Công đoàn đã tạo động lực vô cùng to lớn, khơi nguồn ý tưởng và phát huy tính sáng tạo cho mỗi cá nhân và đơn vị mạnh dạn đăng ký sáng kiến. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã phối hợp và hỗ trợ Hội đồng SKSC Vietsovpetro lựa chọn và làm hồ sơ đăng ký tham dự các Hội thi sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành Dầu khí và các giải thưởng về Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh.

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Vietsovpetro đã có 3.572 lượt CBCNV tham gia viết sáng kiến, 745 đơn đăng ký SKSC, trong đó có 612 đơn được công nhận là SKSC, 16 sáng kiến cấp Tập đoàn, 02 công trình đạt giải thưởng cấp Tập đoàn, 64 sáng kiến đạt giải thưởng cấp Tỉnh, 8 công trình đạt giải thưởng Vifotec, 7 sáng chế cấp Nhà nước và 4 công trình giải thưởng cấp Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh. Hoạt động SKSC hàng năm đã đem lại lợi ích cho Vietsovpetro hơn 10 triệu USD, gần 500 nghìn USD tiền thưởng cho CBCNV tham gia hoạt động SKSC. Riêng Công đoàn Vietsovpetro đã chi thưởng và hỗ trợ cho các hoạt động SKSC hơn 1,2 tỷ đồng, góp phần động viên CBCNV tích cực tham gia các hoạt động SKSC.

Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Người lao động Vietsovpetro.

Hoạt động SKSC cũng là một trong những tiêu chí khi xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể đơn vị và các cá nhân trong hoạt động Công đoàn. Thông qua các phong trào thi đua đã tìm ra nhiều tập thể, cá nhân thuộc tổ chức Công đoàn có thành tích xuất sắc. Tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua, Vietsovpetro đã có 01 cá nhân được vinh danh tại giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; 7 cá nhân nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 80 tập thể và 307 cá nhân nhận Bằng khen toàn diện của Công đoàn DKVN. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đề xuất với Công đoàn DKVN xem xét, đề nghị khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể cấp Tổng Liên đoàn; 4 tập thể và 12 cá nhân khen thưởng cấp Công đoàn DKVN. Bên cạnh đó Công đoàn Vietsovpetro cũng đã khen thưởng kịp thời cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh.

Với những thành tích đạt được trong phong trào Lao động sáng tạo, giai đoạn 2017-2022, Vietsovpetro có 01 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 71 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn; 5 tập thể và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền vận động

Cùng những hoạt động, phong trào sâu sát cùng thực tiễn sản xuất, Công đoàn Vietsovpetro luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp hiện đại, cũng như nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

Trong thời gian qua, khi sản lượng khai thác bị giảm sút, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Vietsovpetro buộc phải áp dụng một số chính sách ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và quyền lợi của người lao động. Với vai trò là một tổ chức đoàn thể, gần gũi với quần chúng, Công đoàn Vietsovpetro đã làm tốt nhiệm vụ của mình, kịp thời tuyên truyền, giải thích và động viên người lao động để người lao động hiểu, chia sẻ và ủng hộ các chính sách của đơn vị, như chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để đem lại hiệu quả trong công việc…

Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Vietsovpetro tổ chức Hội thảo về Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

Hoạt động tuyên truyền trong CBCNV-NLĐ tập trung vào việc tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và Luật Công đoàn. Đặc biệt trong đó, Công đoàn cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, triển khai nội dung chuyên đề từng năm đến các Công đoàn CSTV, cử cán bộ tham gia các hội nghị do Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức, đề xuất kịp thời các cấp khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị.

Điểm đổi mới trong nhiệm kỳ là Công đoàn Vietsovpetro và các Công đoàn CSTV đã sử dụng tốt phương tiện thông tin, truyền thông nội bộ và bên ngoài cùng các trang mạng xã hội hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên cung cấp các thông tin, cập nhật phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro, các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền có liên quan đến quyền lợi của người lao động; qua đó tạo thành cầu nối rất tốt gữa Ban lãnh đạo các cấp với người lao động tại các đơn vị trong Vietsovpetro; giúp NLĐ hiểu rõ và thêm củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong mọi mặt hoạt động SXKD của Liên doanh và đơn vị mình. Khi giá dầu được phục hồi và ổn định, với sự tham mưu, hỗ trợ từ phía Công đoàn, Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã ưu tiên cân đối Ngân sách để đề xuất Hội đồng từng bước phục hồi các chế độ cho người lao động, kịp thời động viên CBCNV hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Hội đồng giao.

Công đoàn Vietsovpetro: Sự trưởng thành trong đội ngũ công nhân lao động
Vietsovpetro giành giải Đặc biệt toàn đoàn Hội thi an toàn vệ sinh viên Ngành Dầu khí 2022

Công đoàn Vietsovpetro cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền, vận động CBCNV-NLĐ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ với phương châm bám sát yêu cầu nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ, một người giỏi một nghề và biết làm nhiều nghề, đào tạo nâng bậc thợ, đào tạo nghề 2, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, Nga với 5.865 lượt người tham gia. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức và tham gia các Hội thi như: Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí, Hội thi tay nghề Vietsovpetro và Tập đoàn, Hội thi ATVSV giỏi với trên 170 lượt thí sinh tham dự.

Có thể khẳng định, bằng sự thấu hiểu và nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Vietsovpetro luôn thể hiện tốt vai trò là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo đơn vị với NLĐ; đặc biệt đã đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, áp dụng nền tảng công nghệ, tập trung được sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Liên doanh. Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro chung sức chung lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng đồng hành cùng Ban lãnh đạo giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, góp phần viết tiếp nên những thành công của Vietsovpetro trên chặng đường sắp tới./.

​Trúc Lâm


Tin nổi bật


Tin hoạt động sản xuất
  • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THANH TRA AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
  • 6/3/2024 11:30:38 AM