Sign In

tin tức - sự kiện


Ngày nay, trong thời đại 4.0, chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu khách quan và sẽ diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống trên phạm vi toàn cầu. Nhận thức rõ về những lợi ích mà CĐS đem lại, Vietsovpetro đã triển khai các bước thuê tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Vietsovpetro và ký kết hợp đồng với Liên danh nhà thầu FPT - PetroSouth. Chiều ngày 30/3/2023, Vietsovpetro tổ chức Lễ khởi động Dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro", tại Trụ sở Bộ máy Điều hành, đồng thời kết nối trực tuyến với các đại biểu tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Cổ phần Zarubezhneft.

Tới dự Lễ khởi động Dự án, về phía Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, tham dự trực tuyến có ông Trương Quốc Lâm, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đại biểu thuộc các Phòng/Ban chuyên môn của Tập đoàn; Về phía Công ty Cổ phần Zarubezhneft, tham dự sự kiện trực tuyến có ông Maksimov Denis Nikolaevich, Phó TGĐ kinh tế và tài chính và các đại biểu đến từ các ban của Zarubezhneft. Tới dự tại Hội trường có ông Alexander Igorevich Mikhailov - Trưởng ban các Dự án Nga Việt Công ty Zarubezhneft, TGĐ Zarubezhneft EP Vietnam.

Về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có sự hiện diện của ông Vũ Mai Khanh, TUQ. Tổng Giám đốc; ông Saraev O.P - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất; ông Trần Quốc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Khoa học và Công nghệ - Phó Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Vietsovpetro; cùng các đại biểu là thành viên Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo và các cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số đến từ các phòng ban Bộ máy Điều hành, đơn vị thành viên của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Đại diện đơn vị tư vấn Chuyển đổi số - Liên danh nhà thầu FPT- Petro South có ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc FPT; ông Trần Huy Bảo Giang – Tổng Giám đốc FPT Digital và Bà Nguyễn Huyền Linh – Tổng Giám đốc Petro South, cùng các chuyên gia đến từ đơn vị tư vấn.

Cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 (CMCN 4.0) mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân, đồng thời đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Nhận thức rõ về những lợi ích mà CĐS đem lại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã xác định công tác CĐS trong tập đoàn là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Thực hiện nhiệm vụ Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 54 đã giao cho, trải qua quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn, ngày 24/03/2023, Vietsovpetro đã ký kết hợp đồng số 0282/23/T-N5/CNTT1-FPTPETROSOUTH với Liên danh nhà thầu FPT - PetroSouth.

Mở đầu Chương trình, Ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc KHCN -  Phó Ban chỉ đạo chuyển đổi số Vietsovpetro giới thiệu tổng quan về Mục tiêu/khái quát dự án. Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh ba yêu cầu cốt lõi đối với Dự án tư vấn CĐS của Vietsovpetro, đó là: Khi xây dựng chiến lược chuyển đổi số và phát triển IT Master Plan phải đảm bảo việc tiếp tục sử dụng tối ưu các hạ tầng CNTT, các phần mềm quản trị và các phần mềm phục vụ sản xuất hiện có; Công tác chuyển đổi số phải mang lại những hiệu quả thiết thực cho sản xuất. Nhà thầu tư vấn phải đưa ra được những lợi ích và tính toán hiệu quả kinh tế cho từng giai đoạn tương ứng với lộ trình chuyển đổi số; Công tác chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động sản xuất của Vietsovpetro phải phù hợp với chiến lược phát triển của Petrovietnam, có xem xét kinh nghiệm của Zarubezhneft và Rusvietpetro.

Tại Lễ khởi động, ông Dương Khắc Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin & Liên lạc đã giới thiệu về cơ sở hạ tầng Hệ thống thông tin (hệ thống hạ tầng, phần mềm ứng dụng và an ninh mạng) của Vietsovpetro hiện tại. Để quá trình chuyển đổi số diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi thì cơ sở hạ tầng Hệ thống thông tin là nền tảng giúp các sáng kiến số vận hành thông suốt, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các chuyên gia đến từ đơn vị tư vấn Chuyển đổi số – Liên danh nhà thầu FPT- Petro South trình bày về các quy trình thực Dự án, quy trình phối hợp và sơ đồ tổ chức, các thông tin liên quan đến tiến độ tổng thể cũng như thông tin về nhân sự thực hiện Dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro".​

Tiến độ tổng thể của dự án được thực hiện trong khoảng 9 tháng với bốn mốc chính. Trong đó, Giai đoạn một là Khởi động Dự Án. Giai đoạn hai là Đánh giá hiện trạng và năng lực số / năng lực phát triển số của Vietsovpetro trong đó có đánh giá xu hướng / kết quả chuyển đổi số trong hoạt động của các công ty Dầu Khí thượng nguồn. Giai đoạn ba là Xây dựng tầm nhìn và chiến lược / Chương trình chuyển đổi số cho Vietsovpetro. Giai đoạn này bao gồm 05 nhóm công việc: Xây dựng tầm nhìn và chiến lược / chương trình CĐS; Xây dựng các kiến trúc cấp cao theo mô hình kiến trúc doanh nghiệp tổng thể cho chuyển đổi số; Xây dựng lộ trình chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch tiếp cận, kế hoạch số hoá chi tiết để xây dựng năng lực số và văn hoá số; Đánh giá, quản trị và xây dựng biện pháp ứng phó rủi ro khi thực hiện chiến lược chuyển đổi số. Giai đoạn bốn là Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống CNTT (IT-Master Plan) đáp ứng chương trình Chuyển đổi số của Vietsovpetro​​


Tin nổi bật


Tin hoạt động đoàn thể
  • Xí nghiệp Cơ điện tổ chức giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/18/2024 10:03:53 PM

    Tin hoạt động đoàn thể
  • Giao hữu bóng đá giữa Zarubezhneft EP Vietnam và LD Vietsovpetro
  • 4/18/2024 9:43:02 PM


    Tin hoạt động đoàn thể
  • XN Khí tổ chức thành công Giải cầu lông nội bộ năm 2024
  • 4/15/2024 4:54:55 PM