Sign In

tin tức - sự kiện


Vào 18 giờ ngày 12/12/2021, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu Lô 09-1, đạt 2.865.000 tấn, về đích trước thời hạn 19 ngày so với nhiệm vụ được Hội đồng lần thứ 53 giao, đóng góp quan trọng cho ngành Dầu khí và đất nước trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid -19. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa đối với tập thể CBCNV Vietsovpetro chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (1981 – 2021) và 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021).

 Năm 2021 là giai đoạn khó khăn của thế giới nói chung và ngành Dầu khí nói riêng khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, với phương hướng chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của Đảng ủy và Ban lãnh đạo, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro không những vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn về đích trước thời hạn 19 ngày.

 Giàn BK19 mỏ Bạch Hổ

Đây là một kết quả ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực của Tập thể CBCNV Vietsovpetro, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2021, giữ vững vị trí, vai trò của đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thành tựu này mang ý nghĩa lớn đối với Tập thể CBCNV Vietsovpetro, đóng góp vào chuỗi các hoạt động chào mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (1981 – 2021) và 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021)

Tin nổi bật