Sign In

tin tức - sự kiện


​Thực hiện theo Công văn số 19/CV-CĐVP của Công đoàn Vietsovpetro về việc “Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021", Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí) đã tổ chức họp đối thoại định kỳ vào chiều ngày 04/05/2021, tại phòng họp 202, tòa nhà Điều hành XN Khí.

Tham dự đối thoại có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc; đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí lãnh đạo phòng/ban/giàn; đại diện BCH Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận và các đồng chí đại diện cho tập thể người lao động XN Khí.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn – chủ trì trình bày các kiến nghị, thắc mắc của người lao động gửi về. Đại diện lãnh đạo các phòng/ban/giàn đã thảo luận và đưa ra phản hồi các ý kiến của người lao động tại XN Khí về các nội dung: chế độ chính sách, nhà ở, cấp phát thực phẩm, bảo hộ lao động, lắp đặt mạng wifi, internet trên các công trình biển… Trên tinh thần làm việc cởi mở và tiếp thu, các ý kiến kiến nghị của người lao động được đại diện người sử dụng lao động tại các phòng/ban/giàn tiếp nhận, trao đổi và đưa ra câu trả lời cụ thể và thỏa đáng.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí, đại diện người sử dụng lao động – báo cáo tình hình kinh doanh sản xuất trong thời gian qua và các sự kiện, kế hoạch trong thời gian tới của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói chung và của XN Khí nói riêng. Đồng chí cũng cho biết ban lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cũng như ban lãnh đạo XN Khí vẫn luôn theo dõi tình hình chung về các diễn biến của giá dầu, dịch bệnh để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo cho người lao động điều kiện công tác tốt nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nêu mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản hồi, kiến nghị chân thành từ CBCNV để tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó, để từ đó hoàn thành được các kế hoạch và mục tiêu chung đã đề ra.


Một số hình ảnh tại buổi đối thoại:


Toàn cảnh buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021 tại XN Khí


Đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn XN Khí - chủ trì trình bày các kiến nghị, thắc mắc của người lao động


Đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí – phát biểu tại buổi đối thoại


                                                          Bài viết & hình ảnh: Nhóm ĐVNL&TT XN Khí


Tin nổi bật

Tin hoạt động đoàn thể
  • Vận động viên Vietsovpetro tham gia đồng hành cùng Sea Games 31
  • 5/23/2022 5:01:07 PM