Sign In

tin tức - sự kiện

Vietsovpetro đạt giải Bạc tại Triển lãm quốc tế về Khoa học - Công nghệ năm 2018

12/18/2018 7:38:08 AM

​Từ 5 đến 9/12/2018, theo lời mời của  Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN (VIFOTEC) về việc tham gia Triển lãm quốc tế về KHCN (SIIF 2018) do Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc, Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới phối hợp tổ chức, Vietsovpetro đã tham gia triển lãm đề tài Khoa học công nghệ​..


Từ 5 đến 9/12/2018, theo lời mời của  Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật VN (VIFOTEC) về việc tham gia Triển lãm quốc tế về KHCN (SIIF 2018) do Hiệp hội sáng tạo Hàn Quốc, Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới phối hợp tổ chức, Vietsovpetro đã tham gia triển lãm đề tài Khoa học công nghệ: “Nghiên cứu kết hợp và áp dụng sáng tạo hai hệ dung dịch ức chế sét mới KGAC và  KGAC-Plus có chất lượng tương đương với các hệ dung dịch tiên tiến trên thế giới và đảm bảo an toàn cho môi trường sinh thái" của tác giả - Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hồng Lĩnh và các tác giả: Nguyễn Thành Trường, Nguyễn Xuân Quang, Bùi Văn Thơm, Đào Viết Văn, Nghiêm Xuân Việt, Phạm Đình Lơ.

 

Description: C:\Users\PC-24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\N0D7V5T2\IMG_9568.JPG

Tác giả Hoàng Hồng Lĩnh ( bên trái)

 

Kết quả là đề tài đạt giải Bạc do Hội chợ các giải pháp sáng chế quốc tế Seoul trao tặng. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu đã đạt giải thưởng Special Award for innovation cho giải pháp nói trên, do Đại học tổng hợp Hoàng gia A-rập Xê-ut trao tặng.

Tác giả Hoàng Hồng Lĩnh tại triển lãm

 

                                                                   Tin: P. Kỹ thuật SXTin nổi bật