Sign In


TIN TỨC - SỰ KIỆN


Hoạt động sản xuất

Công tác an toàn sức khỏe môi trường của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong 03 tháng đầu năm 2019

4/19/2019 8:25:27 AM

​Trong 03 tháng đầu năm 2019 LD Việt - Nga Vietsovpetro đã tiến hành nhiều công việc nhằm đảm bảo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), bảo vệ môi trường, phòng chống cháy và phòng chống phun trên các công trình sản xuất theo yêu cầu của nghị quyết của Hội đồng 50, kiến nghị của Đoàn thanh tra 2 phía, “OTM về việc thực hiện chương trình sản xuất của LD Vietsovpetro 2018"

Hoạt động đoàn thể

Tin dầu khí

'Giàn khoan dầu khí gặp sự cố, chết người' là tin đồn nhảm'

4/17/2019 11:15:25 AM

​Mấy ngày qua, xuất hiện tin đồn giàn khoan dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu gặp sự cố, làm chết nhiều người. Nhưng theo khẳng định của những doanh nghiệp dính đến tin đồn, thông tin trên là sai sự thật.