Sign In


TIN TỨC - SỰ KIỆN


Hoạt động sản xuất

Vietsovpetro: Chặng đường 38 năm thực hiện ý nguyện của Bác Hồ

8/6/2019 8:06:17 AM

​Thực hiện ý nguyện của Bác Hồ, 38 năm qua, được sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và các Bên tham gia Hiệp định, hàng chục ngàn CBCNV Việt Nam, Liên Xô/Liên bang Nga trong XNLD Vietsovpetro (nay là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) bằng tình hữu nghị, hợp tác thủy chung, đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của biển cả, thời gian và những thăng trầm của lịch sử...

Hoạt động đoàn thể

Tin dầu khí