Sign In


TIN TỨC - SỰ KIỆN


Hoạt động sản xuất

Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro lắp dựng thành công Panel Row A dự án giàn Đầu giếng BK-21, mỏ Bạch Hổ

4/3/2020 3:34:17 PM

​Sáng ngày 03/04/2020, tại bãi chế tạo Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức quay lật và lắp dựng thành công Panel Row A của Chân đế giàn khai thác BK-21, mỏ Bạch Hổ đúng kế hoạch được giao

Hoạt động đoàn thể

Chương trình Thanh niên tình nguyện chống Covid- 19 của Trung tâm Y tế Vietsovpetro

4/8/2020 11:04:17 AM

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, trong đó có cả ở Việt Nam, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã phát động phong trào “THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN CHỐNG DỊCH COVID- 19"​​

Tin dầu khí