Sign In


TIN TỨC - SỰ KIỆN


Hoạt động sản xuất

Đoàn công tác của Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam làm việc tại Vietsovpetro

10/22/2019 8:12:39 AM

Chiều ngày 21/10/2019, tại Trụ sở làm việc của Vietsovpetro, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Vietsovpetro; công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của Vietsovpetro.​

Hoạt động đoàn thể

Tin dầu khí